Teknik-, service- och fritidsförvaltningen är underställd teknik- och fritidsnämnden. Förvaltningens verksamhetsområden är uppdelade i enheter som administreras av administrationsenheten.

Administrationsenheten
ansvarar för samordning av administrativa rutiner, budgethantering och kostnadsuppföljning. 

Gatuenheten
ansvarar för:

  • Utforma och projektera gator, vägar och parker samt projektera vatten- och avloppsledningar
  • Anlägga och underhålla gator, vägar, parker, planteringar och belysningsanläggningar
  • Renhållning av gator, vägar och allmänna platser
  • Trafiksäkerhetsåtgärder och samordning av kommunens trafiksäkerhetsfrågor
  • Parkeringsövervakning
  • Kommunens interna bilpool.

Fastighetsgruppen
är kommunens operativa avdelning för lokaler och fastigheter, och förvaltar ca 203 000 kvadratmeter lokaler.

Fritidsenheten
ansvarar för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

IT-enheten
arbetar med support, system och underhåll av kommunens IT-system, kommunens mobiltelefonhantering och mediashop.

Kostenheten
ansvarar för matsedel och bespisning för förskolor, skolor, äldreomsorg och hemtjänst.

Intern service
Enheten utför uppdrag åt ett flertal kommunala förvaltningar och enheter. Huvudsakliga uppdrag är lokalvård och verksamhetsvaktmästeri.

Teknik-, service och fritidsförvaltningen

Postadress: 
Aseavägen 4
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Aseavägen 4
821 30 Bollnäs
Skicka e-post

Anders Aune
förvaltningschef
Skicka e-post
0278-251 84