Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller en huvudman för förskola, skola och fritidshem fatta beslut om att stänga verksamheten. Vid en stängning erbjuds omsorg endast till

• barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, eller 
• barn i behov av särskilt stöd.

Erbjudandet av omsorg gäller barn i förskola, förskoleklass–årskurs 6, samt äldre barn i grundskolan som har behov av särskilt stöd.

Anmäl via vår e-tjänst Behov av omsorg under skolstängning på grund av Covid-19

Samhällsviktig verksamhet

Det är arbets- eller uppdragsgivaren som bedömer om verksamheten är samhällsviktig och vilken personal som behövs för att kunna upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå.

Om en vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet, är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet.

Du anmäler ditt behov av omsorg till Bollnäs kommun om din arbetsgivare bedömt att du behöver arbeta för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och om du själv inte kan ordna omsorg för ditt barn.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, som bara kan erbjudas i förskolan eller fritidshemmet, ska också erbjudas omsorg vid en stängning. Det är du som vårdnadshavare som anmäler behovet av omsorg.

Så här anmäler man behov av omsorg vid en skolstängning

När en skolstängning blir aktuell anmäler du ditt behov av omsorg i e-tjänsten Behov av omsorg under skolstängning på grund av Covid-19. Din anmälan behandlas skyndsamt. När du beviljats plats får du ytterligare information om vilken enhet som kommer att ta emot ditt barn.

När du anmäler behov av omsorg kan din arbets- eller uppdragsgivare komma att bli kontaktad för att intyga ditt behov av omsorg.

Om din förskola eller skola har annan huvudman än kommunen – fristående förskola/skola, får du få information från den verksamheten.

Syftet med en skolstängning är att minska risken för smittspridning. Försök därför ordna så att ditt barn kan vara hemma. Men tänk på att inte anlita personer i riskgrupper, exempelvis äldre släktingar, som barnvakt!

Har du frågor?

Kontakta oss på utbildningskontoret@bollnas.se eller på tfn 0278-256 80

Mer information finns också på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats.

pdfInformation till dig som vårdnadshavare från MSB 5d312.pdf

Till sidan om Covid-19