Tillgänglighet för bollnas.se

Bollnäs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.bollnas.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från www.bollnas.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Engelska texter har inte alltid rätt språkkod vilket kan göra det svårt att få uppläst.
 • Länkar urskiljs ibland endast med färg och kan vara svåra att uppfatta.
 • Texter har färger med låg kontrast mot bakgrunden och kan vara svåra att se.
 • Rubriker, texter, listor och tabeller saknar rätt struktur och kan vara svåra att förstå.
 • Det finns bilder med otydliga beskrivningar och ibland används text på bild.
 • Filmer saknar ibland textning och det saknas alternativa format.
 • Iframes saknar titlar som beskriver innehållet.
 • Koden validerar inte vilket kan leda till oförutsägbara problem.
 • Hela webbplatsen går inte att nå med tangentbord och ordningen är inte alltid logisk. Det saknas genväg till huvudinnehållet och allt innehåll är inte indelat i sektioner.
 • Länkar är inte alltid tydliga.
 • Pdf:er är inte tillgängliga.
 • Titel i sidflikar saknar info att avsändaren är Bollnäs kommun.

Oskäligt betungande anpassning
Bollnäs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för www.bollnas.se.

Bollnäs kommun planerar att lansera en ny webbplats under 2021 som ska uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Med Bollnäs kommuns begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av plattformen skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna har vi bedömt att anpassningar av webbplatsen är oskäligt betungande för kommunen i dagsläget.

Hur vi testat webbplatsen
WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av bollnas.se

Senaste bedömningen gjordes den 25 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 september 2021.