Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Länsstyrelsen Gävleborg är tillsynsmyndighet för den tillfälliga covid-19-lagen (Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Deltagarantal vid olika typer av sammankomster
Läs mer om vilka deltagarantal som gäller för sammankomster och olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats.

För att se fullständig lag och förordningstext hänvisas till riksdagen.se samt regeringen.se.
För att se fullständig föreskrift, allmänna råd och allmän information hänvisas till folkhalsomyndigheten.se.
Regionens information om covid-19 finns på 1177.se/gavleborg.

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen Gävleborg samt aktuell information om tillsyn utifrån covid-19-lagen hittar du på lansstyrelsen.se.