sb traslottet

Träslottets Trädgård är ett arbetsmarknadspolitiskt projekt som bedrivs av Arbetsmarknadsenheten i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsenheten arrenderar Träslottets trädgård av Erik och Marta Perssons minnesstiftelse vid Träslottet samt trädgården vid Brobergs Modellsnickeri i Arbrå, Här bedrivs traditionellt trädgårdsarbete.

Syftet med projektet är att möjliggöra individuellt utformade arbetsmarknadsinsatser exempelvis praktik, arbetsträning, förstärkt arbetsträning och sysselsättning inom branschen.

Informationsmaterial:
Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift

 

Kontakt

Samordnare
Maria Platzgummer
Tfn: 070-216 23 82

 

Externa länkar:
Arbetsförmedlingen
Träslottet

 

Enhetschef
Anita Bolkéus

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
070-205 68 23