Vill du som affärsidkare ställa ut en så kallad trottoarpratare direkt ansluten till din verksamhet? Då behöver du ett tillstånd för detta.

Tillstånd ska du söka hos polismyndigheten som i sin tur skickar din ansökan till kommunen för yttrande.

I vissa fall kan det krävas längre handläggningstid så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

Polisens tillståndsenhet

Priser

Gatuenheten tar ut en taxa på 1 200 kr / år för en trottoarpratare.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående trottoarpratare? Då är du välkommen att kontakta Polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 eller Gatuenheten via https://minasidor.bollnas.se/