Kommunal förskola

On du har barn i en kommunal förskola säger du upp din plats via e-tjänsten Skolplatsen. Uppsägnings-tiden är en (1) månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in.

Du betalar avgift som vanligt under uppsägningstiden.

Fristående förskola

Om du har barn på Lekstugans förskola, Arbrå, kan du säga upp din plats via Skolplatsen, men om du har barn på annan fristående förskola får du ta kontakt med din förskola.

Om du har delad faktura

Om ni som vårdnadshavare har delad faktura, men platsen sägs upp av den ena vårdnadshavaren, övergår hela placeringen till den vårdnadshavare som har kvar platsen och får då betala hela avgiften. Bollnäs kommun erbjuder inte halv plats.

När ditt barn börjar förskoleklass

Det år ditt barn börjar förskoleklass avslutas platsen i förskolan automatiskt under augusti månad. Om du vill avsluta platsen tidigare ska du själv säga upp platsen en (1) månad innan sista dagen på förskolan.

 

Läs mer om Bollnäs kommuns riktlinjer för avgifter

Skolplatsen

Administration
förskola
- fakturafrågor 
- skolplatsen
- avgiftstaxa
Skicka e-post
0278-256 80 

Kulturskolan:
Skicka e-post
0278 - 257 69

Teknisk support:
Skicka e-post
0278-253 25

Länk till inloggningssida för Skolplatsen

Tyck till här!