Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Kommunal utdebitering 10-11 2012 2013 14-16 17-19
Borgerliga kommunen 20,90 20,648 20,869 21,86 21,86
Landstinget 11,17 11,438 11,519 11,51 11,51
SUMMA 32,07 32,07 32,37 33,37 33,37
Kyrkan, avgift
(medeltal)
1,397 1,397 1,397 1,39 1,27>

 

Kommunal
utdebitering
1995
1996
97-98
1999
00-04
2005
06-08
2009
Borgerliga
kommunen
19,992
20,173
20,244
20,405
20,90
20,90
20,90
20,90
Landstinget
10,262
10,083
10,014
9,855
10,35
10,35
10,67
10,87
SUMMA
30,25
30,25
30,25
30,25
31,25
31,25
31,57
31,77
Kyrkan, 
skatt/avg6
(medeltal)
1,31
1,33
1,33
1,33
1,33
1,40
1,397
1,397

 

Kommunal
utdebitering
1980
1981
84-86
87-88
89-91
1992
93-94
Borgerliga
kommunen
16,00
16,50
16,50
16,50
16,50
18,501
18,50
Landstinget
11,50
12,75
12,75
13,75
13,75
11,751
11,75
SUMMA
27,50
29,25
29,25
30,25
30,25
30,25
30,25
Kyrkan, 
skatt/avg6
(medeltal)
1,17
1,20
1,35
1,35
1,33
1,31
1,28Församlingarna ingår i Bollnäs-Ovanåkers Kyrkliga samfällighet fr o m år 2006

1) Skatteväxling med 2 kr på grund av Ädelreformen
2) Skatteväxling med 1,49 kr på grund av särskolan och särskilda omsorgen
3) Skatteväxling med 0,18 kr på grund av psyk-ädel
4) Kompletterande skatteväxling med 0,07 kr på grund av övertagande av särskolan och särskilda omsorgen
5) Skatteväxling med 0,16 kr på grund av naturbruk- och omvårdnadsutbildning
6) Skatt till kyrkan har tagits bort och ersatts med avgifter fr o m 2000
7) Avser kyrkoavgift 0,98 kr, begravningsavgift 0,37 kr samt avgift till stiftet 0,04 kr, s:a 1,39 kr.
8) Skatteväxling med 0,24 på grund av kollektivtrafik
9) Skatteväxling med landstinget med 0,22 kr avseende hemsjukvård. Landstinget har dessutom höjt utdebiteringen med 0,30 kr.