Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Vaccination för allmänheten

Alla i Gävleborg över 18 år kommer erbjudas gratis vaccin mot covid-19. Region Gävleborg ansvarar för vaccineringen i länet och kommer löpande informera om vaccineringen på 1177.se, via brevutskick, tidnings­annonser, via sociala medier och på www.regiongavleborg.se.

 

Mer information hos 1177 och FHM

Vaccination mot covid-19 - 1177.se

Så fungerar vaccin - 1177.se

Vaccination mot covid-19 - Folkhälsomyndigheten

 

Nationell statistik

Statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19 - Folkhälsomyndigheten »