Välfärdsteknik - för mig som medborgare

 

narst

Närståendetjänsten
Beskrivning av tjänsten:
Närståendetjänsten är till för att du som anhörig ska kunna vara delaktig i din närståendes besök och insatser från hemtjänsten. Via din dator, mobiltelefon eller surfplatta kan du få information om när hemtjänsten varit hos din närstående, vilka insatser som planerats, utförts och eventuellt har avböjts samt vem som är din närståendes kontaktman.

Vänder sig till:
Närstående till brukare med hemtjänst och/eller boendestöd

Kriterier:
Medgivande från brukaren
Bank-id
Mobiltelefon, dator eller surfplatta

Kostnad:
Ingen

Kontakt:
Ansökan via e-tjänst mina sidor på bollnas.se: Närståendetjänsten

 

duschrobot233 

Duschrobot
Beskrivning:
Med hjälp av en duschrobot kan den som är rörelsehindrad och i behov av hjälp av personal för att duscha, göra det själv med hjälp av roboten. Detta innebär bibehållen integritet och stärkt självkänsla

Vänder sig till:
Dig som bor hemma och inte längre klarar att sköta sin personliga hygien på egen hand

Kriterier:
Utrymme i anslutning till vatten och avlopp för montering av duschrobot, 90x90cm

Kostnad:
Eventuell installationskostnad

Kontakt:
Verksamhetsutvecklare: Ingela Hedblom,  tel:  0278- 269 81 eller Malin Zetterström,  tel: 0278 - 257 79

 

 

Trygghetskamera 

(Foto: Johanna Lethin Jacobson)

Kameratillsyn
Beskrivning:
Med digital tillsyn får man sova ostört och ändå känna en trygghet i att någon tittar till mig. Vid tillsynen används en kamera som fungerar i fullständigt mörker och placeras på lämplig plats i bostaden. Vid en tidpunkt som man kommit överens om kopplar behörig personal upp sig mot kameran och gör tillsynen. Kameran ger en ögonblicksbild och har ingen ljudupptagning. Är man beviljad insatsen tillsyn så sker det i första hand via kamera.

Vänder sig till:
Dig som bor i ordinärt eller särskilt boende

Kriterier:
Beviljad insats “tillsyn”

Kostnad:
Ingen kostnad för utrustningen
Kostnad för utförd tid i ordinärt boende

Kontakt:
Biståndshandläggare, ansvarig enhetschef eller kontaktman

 

 

 Läkemedelsrobot22

Läkemedelsrobot
Beskrivning:
Med en läkemedelsrobot blir brukaren mera självständig, patientsäkerheten ökar och behovet av rutinmässiga läkemedels-relaterade besök minskar. Dosförpackat läkemedel placeras i roboten som sedan talar om för dig när det är dags att ta dina läkemedel.

Vänder sig till:
Dig med minnesproblematik som vill vara självständig och sköta medicineringen själv, men är i behov av stöd

Kriterier:
Inskriven i hemsjukvården och har läkemedel i dos-förpackning

Kostnad:
Ingen

Kontakt:
Verksamhetsutvecklare: Ingela Hedblom,  tel:  0278- 269 81 eller Malin Zetterström,  tel: 0278 - 257 79

 

 

Låsta medicinskåp

Nyckelfria medicinskåp
Beskrivning:
Medicinskåp som öppnas via mobiltelefon. Endast behörig personal kan öppna medicinskåpet, samtidigt registreras vem som öppnat och vilken tidpunkt. Detta ger en säker medicinhantering.

Vänder sig till:
Dig som bor i ordinärt boende och inte klarar medicineringen själv

Kriterier:
Inskriven i hemsjukvården

Kostnad:
Nej

Kontakt:
Ansvarig enhetschef, ansvarig sjuksköterska

 

 

 tena b

Tena Identifi
Beskrivning:
Det är ett system som under 72 timmar registrerar en individs urinläckage. Informationen omvandlas till en rapport som ger fördjupad kunskap om individuella läckagemönster och urinmängder.
Detta ger en bättre anpassning/användning av kontinensskydd

Vänder sig till:
Dig som har behov av inkontinenshjälpmedel

Kriterier:
Inskriven i hemsjukvården eller bor i särskilt boende

Kostnad:
Ingen

Kontakt:
Ansvarig sjuksköterska

 

 

semn

Sängsensor
Beskrivning:
En digital resurs som sköter viss tillsyn och därmed frigör tid för personalen att användas till mer kvalificerad omsorg
En liten dosa(sensor) som placeras i brukarens säng. Sensorn känner av puls, andning och aktivitet. Under dygnets alla timmar registreras tid i säng eller när brukaren lämnat sängen.
Sängsor är mycket enkel att använda och ger oss en tydlig bild över brukarens sömn och aktivitetsmönster, ex hur många timmar per dygn tillbringas i sängen?
Sover brukaren lugnt eller är hen orolig? Underlaget gör att vi kan anpassa omvårdnaden individuellt utifrån brukarens behov såsom bedömning /uppföljning av ex medicinering/medicinändringar,
anpassa tiden för besök från hemtjänst/nattpatrull .
Personalen kan via en app i mobilen se vilka brukare som ligger i sängen och därmed kan få sova ostört och istället fokusera på de brukare som oroliga och kanske lämnat sängen, och är i behov av hjälp och stöd.

Vänder sig till:
Dig som har svårt att uttrycka sig om sina sömnvanor, för att bättre kunna anpassa eventuella åtgärder

Kriterier:
Har hemtjänst eller bor i särskilt boende

Kostnad:
Ingen

Kontakt:
Ansvarig enhetschef eller kontaktman

 

 

 kam

Trygghetstelefon
Beskrivning:
Trygghetstelefon i bostaden ökar äldres möjlighet att bo kvar i relativ trygghet då det ger möjlighet att snabbt komma i kontakt med kommunens omvårdnadspersonal dygnet runt.
Trygghetstelefonen är avsedd att användas i brådskande situationer när andra sätt att erhålla hjälp ej är möjliga. Ersätter inte SOS 112.

Vänder sig till:
Dig i ordinärt boende som vill känna trygghet att påkalla hjälp om något oförutsett skulle hända dig

Kriterier:
Beviljad insats “Trygghetstelefon”

Kostnad:
Fast månadskostnad, installationskostnad samt kostnad i samband med utryckning

Kontakt:
Ansökan via e-tjänst Mina sidor: Ansökan trygghetstelefon

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Ingela Hedblom
Verksamhetsutvecklare
Tel:  0278- 269 81

Malin Zetterström
Verksamhetsutvecklare
Tel: 0278 - 257 79