Bild till hemsidan

Har du barn som ska börja i förskoleklass, som går på en skola som inte erbjuder årskurs 7 eller som vill välja en annan skola än den går på idag? Då måste du göra ett aktivt skolval.

Vårt skolval är nu öppet till och med den 20 januari. Gå in på vår e-tjänst Skolplatsen för att göra ditt skolval.


Vilken skola ska jag välja?

Information om skolorna i Bollnäs kommun hittar du även på vår hemsida, våra skolor, kommunala och fristående.

Vilka ska göra skolvalet?

Du ska göra ett aktivt skolval om:

  • ditt barn ska börja i förskoleklass
  • ditt barn går på en skola i Bollnäs kommun som inte erbjuder årskurs 7 eller som vill välja en annan skola än den går på idag. 

Om jag står i kö till en fristående skola?

Vissa fristående skolor har egna kösystem, men du ska ändå göra skolvalet via vår e-tjänst. Om du tackar ja till en plats på en fristående skola kan du samtidigt inte ha en plats på en kommunal skola och den ges då till annat barn.

Skola i annan kommun?

Om du vill att ditt barn ska gå i en skola (kommunal eller fristående) i annan kommun, vänder du dig direkt till skolan.

Måste jag fylla i modersmål?

Om ditt barn har svenska som modersmål ska du svara på den frågan.

När ansöker jag om fritidhemsplats?

Ansökan om fritidshemsplats gör du när du fått placeringsbeskedet från skolan.

När måste jag säga upp mitt barns förskoleplats?

Om ditt barn går i en kommunal förskola måste platsen sägas upp senast en månad innan barnet ska sluta. Uppsägningen görs på e-tjänsten Skolplatsen.

Har jag rätt till skolskjuts?

Vi är skyldiga att ordna kostnadsfri skolskjuts för ditt barn i grundskolan vid behov (10 kap. 32 § skollagen). Våra riktlinjer och reglemente för skolskjuts är beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Läs mer i riktlinjerna.

Vi är i vissa fall skyldig att ordna skolskjuts för elever som går på fristående skola eller i annan kommunal skola än den eleven geografiskt tillhör. Bedömning sker i varje enskilt ärende. Ansökningsblankett finns här.

För att du ska vara garanterad skolskjuts vid skolstart (om du beviljas skolskjuts), ska din ansökan ha kommit in till skolskjutsansvarige senast den 31 maj.

Länk till informationsfolder om grundskolorna i Bollnäs kommun

pdfLänk till broschyr om grundskolorna i Bollnäs

 Framsida broschyr 

   

 

 

 

Skolplatsen

Administration
förskola
- fakturafrågor 
- skolplatsen
- avgiftstaxa

Skicka e-post
0278 - 256 80

Telefontider
Måndag 8.00-9.30
Tisdag 8.00-9.30
Torsdag 8.00-9.30
Fredag 8.00-9.30

Besökstider
Måndag 13.00-14.30
Tisdag 13.00-14.30
Torsdag 16.00-18.00

Stadshuset
Kundcenter 

Teknisk support
Skicka e-post
0278-253 25