Information om val av skola

I Bollnäs kommun har du som vårdnadshavare, i enlighet med skollagen, rätt att välja skola för dina barn både i förskoleklass och årskurs 7. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att alla skolpliktiga elever går i skolan.

Så här gör du

I början av nästa år är det dags för dig som vårdnadshavare att göra ett skolval för ditt barn som börjar i förskoleklass eller årskurs 7 hösten 2020. Har du flera barn gör du en ansökan för varje barn. Det är viktigt att båda vårdnadshavarna godkänner skolvalet i Skolplatsen. Loggar in på Skolplatsen gör du med ditt bankID.

Du som idag går på en F–9-skola och som vill fortsätta där behöver inte välja annan skola då du har fortsatt placering där även i årskurs 7.

De kommunala skolorna erbjuder plats enligt ditt önskemål så långt det är möjligt. Gör du ingen ansökan alls placeras ditt barn vid en skola enligt närhetsprincipen.

Inget bankID 

Om du inte har något bankID går det bra att komma till utbildningskontoret och få hjälp med din ansökan. Ta då med dig dina identitetshandlingar. 

Om du inte har en e-postadress inlagd i Skolplatsen får du besked via brev när ditt barn fått en skolpacering. Om du av någon anledning inte får något besked, hör du av dig till utbildningskontoret så hjälper vi dig.

Har du blivit antagen på en fristående skola får du besked direkt från skolan.

Information om skolorna

Information om skolorna i Bollnäs kommun hittar du även på vår hemsida, våra skolor, kommunala och fristående.

Aktivt skolval

Du ska göra ett aktivt skolval om:

  • ditt barn ska börja i förskoleklass
  • ditt barn går på en skola i Bollnäs kommun som inte erbjuder årskurs 7 eller som vill välja en annan skola än den går på idag. 

Fristående skola

Vissa fristående skolor har egna kösystem, men du ska ändå göra skolvalet via vår e-tjänst. Om du tackar ja till en plats på en fristående skola kan du samtidigt inte ha en plats på en kommunal skola och den ges då till annat barn.

Skola i annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå i en skola (kommunal eller fristående) i annan kommun, vänder du dig direkt till skolan.

Modersmål

Om ditt barn har svenska som modersmål ska du inte svara på den frågan.

Ansökan om fritidhemsplats

Ansökan om fritidshemsplats gör du när du fått placeringsbeskedet från skolan.

Uppsägning av förskoleplats

Om ditt barn går i en kommunal förskola måste platsen sägas upp senast en månad innan barnet ska sluta. Uppsägningen görs på e-tjänsten Skolplatsen.

Rätten till skolskjuts

Vi är skyldiga att ordna kostnadsfri skolskjuts för ditt barn i grundskolan vid behov (10 kap. 32 § skollagen). Våra riktlinjer och reglemente för skolskjuts är beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Läs mer i riktlinjerna.

Vi är i vissa fall skyldig att ordna skolskjuts för elever som går på fristående skola eller i annan kommunal skola än den eleven geografiskt tillhör. Bedömning sker i varje enskilt ärende. Ansökningsblankett finns här.

För att du ska vara garanterad skolskjuts vid skolstart (om du beviljas skolskjuts), ska din ansökan ha kommit in till skolskjutsansvarige senast den 31 maj.

Länk till informationsfolder om grundskolorna i Bollnäs kommun

pdfLänk till broschyr om grundskolorna i Bollnäs

 Framsida broschyr 

   

 

 

 

Skolplatsen

Administration
förskola
- fakturafrågor 
- skolplatsen
- avgiftstaxa

Skicka e-post
0278 - 256 80

Telefontider
Måndag 8.00-9.30
Tisdag 8.00-9.30
Torsdag 8.00-9.30
Fredag 8.00-9.30

Besökstider
Måndag 13.00-14.30
Tisdag 13.00-14.30
Torsdag 16.00-18.00

Stadshuset
Kundcenter 

Teknisk support
Skicka e-post
0278-253 25