Information till dig som vårdnadshavare
I Bollnäs kommun har du som vårdnadshavare, i enlighet med skollagen, rätt att välja skola för dina barn både i förskoleklass och årskurs 7. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att alla skolpliktiga elever går i skolan.

Val av skola
I början av nästa år är det dags för dig som vårdnadshavare att göra ett skolval för ditt barn som börjar i förskoleklass eller årskurs 7 hösten 2019. Har du flera barn gör du en ansökan för varje barn. Det är viktigt att båda vårdnadshavarna godkänner skolvalet i Skolplatsen. Loggar in på Skolplatsen gör du med ditt bankID.

De kommunala skolorna erbjuder plats enligt ditt önskemål så långt det är möjligt. Skolval ska du göra om ditt barn går i en skola som inte erbjuder årskurs 7 eller om du vill välja en annan skola än den ditt barn går i idag. Gör du ingen ansökan alls placeras ditt barn vid en skola enligt närhetsprincipen.

Skolplacering i kommunala skolor i Bollnäs
Om antalet sökande elever är fler än antalet platser på den grundskola som du valt i första hand gäller principen relativ närhet, vilket innebär att ditt barn inte kan garanteras plats eller förtur till den närmaste skolan. Den relativa närhetsprincipen ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få platsen. Mer information finns att läsa i riktlinjerna

Skolplacering vid fristående skola
De fristående grundskolorna i kommunen har olika principer för kösystem och för att ta emot elever. Om du har tackat ja till en plats i en fristående skola kan ditt barn inte samtidigt ha en plats på en kommunal skola i Bollnäs kommun och den platsen blir då ledig för annan elev.

Skola i annan kommun
Om ditt barn ska gå i en skola utanför Bollnäs kommun tar du kontakt med den aktuella skolan, som avgör om det finns plats.

Fritidshem
Ansökan om fritidshemplats gör du när du fått placeringsbeskedet från skolan.

Uppsägning av förskola
Om ditt barn går i kommunal förskola måste platsen sägas upp i Skolplatsen senast en månad innan barnet ska sluta.

Val av skola görs via e-tjänst
Skolvalet för kommunala och fristående skolor i Bollnäs kommun görs via e-tjänst i januari och du får då några veckor på dig. Besked om skolplacering kommer sedan i februari. Mer information om skolvalet kommer senare.

Information om skolor i Bollnäs kommun hittar du här: våra skolor, kommunala och fristående.

Skolskjuts
Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts för ditt barn i grundskolan vid behov enligt 10 kap. 32 § skollagen. Bollnäs kommuns riktlinjer och reglemente för skolskjuts är beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Läs mer i riktlinjerna.

Kommunen är i vissa fall skyldig att ordna skolskjuts även för elever som går i fristående skola eller i annan kommunal skola än den eleven geografiskt tillhör. Bedömning sker i varje enskilt ärende. Ansökningsblankett finns här.

För att du ska vara garanterad skolskjuts för ditt barn (om du beviljats skolskjuts) vid skolstart, ska din ansökan ha kommit in till skolskjutsansvarig senast den 31 maj.

Information på andra språk/Information in other languages

Arabiska - Val av skola
Arabiska - Förskoleklass
Arabiska - Årskurs 7

Engelska - Val av skola
Engelska - Förskoleklass
Engelska - Årskurs 7

Finska - Val av skola
Finska - Förskoleklass
Finska - Årskurs 7

Kurmanji - Val av skola
Kurmanji - Förskoleklass
Kurmanji - Årskurs 7

Persiska - Val av skola
Persiska - Förskoleklass
Persiska - Årskurs 7

Somali - Val av skola
Somali - Förskoleklass
Somali - Årskurs 7

Sorani - Val av skola
Sorani - Förskoleklass
Sorani - Årskurs 7

Thai - Val av skola
Thai - Förskoleklass
Thai - Årskurs 7

Tigrinja - Val av skola
Tigrinja - Förskoleklass
Tigrinja - Årskurs 7

pdfLänk till informationsfolder om grundskolorna i Bollnäs kommun947.23 KB

Grundskolorna i bollnäs kommun