Nu är skolvalet inför läsåret 2019/2020 avslutat!

Om du blivit erbjuden plats på en kommunal skola kan du nu se din skolplacering på Skolplatsen. Logga in på Skolplatsen https://bollnas.skolplatsen.se med ditt bankID så får du ett snabbt besked.

Du som idag går på en F–9-skola och inte valt annan skola, har fortsatt placering där även i årskurs 7. 

Om du varit på utbildningskontoret och fått hjälp med din ansökan eller inte har en e-postadress inlagd i Skolplatsen får du besked via brev. Om du av någon anledning inte fått något besked, hör du av dig till utbildningskontoret så hjälper vi dig.

Har du blivit antagen på en fristående skola får du besked direkt från skolan.

Information om skolorna

Information om skolorna i Bollnäs kommun hittar du även på vår hemsida, våra skolor, kommunala och fristående.

Skolvalet

Du har gjort ett aktivt skolval om:

  • ditt barn ska börja i förskoleklass
  • ditt barn går på en skola i Bollnäs kommun som inte erbjuder årskurs 7 eller som vill välja en annan skola än den går på idag. 

Fristående skola

Vissa fristående skolor har egna kösystem, men du ska ändå göra skolvalet via vår e-tjänst. Om du tackar ja till en plats på en fristående skola kan du samtidigt inte ha en plats på en kommunal skola och den ges då till annat barn.

Skola i annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå i en skola (kommunal eller fristående) i annan kommun, vänder du dig direkt till skolan.

Modersmål

Om ditt barn har svenska som modersmål ska du inte svara på den frågan.

Ansökan om fritidhemsplats

Ansökan om fritidshemsplats gör du när du fått placeringsbeskedet från skolan.

Uppsägning av förskoleplats

Om ditt barn går i en kommunal förskola måste platsen sägas upp senast en månad innan barnet ska sluta. Uppsägningen görs på e-tjänsten Skolplatsen.

Rätten till skolskjuts

Vi är skyldiga att ordna kostnadsfri skolskjuts för ditt barn i grundskolan vid behov (10 kap. 32 § skollagen). Våra riktlinjer och reglemente för skolskjuts är beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Läs mer i riktlinjerna.

Vi är i vissa fall skyldig att ordna skolskjuts för elever som går på fristående skola eller i annan kommunal skola än den eleven geografiskt tillhör. Bedömning sker i varje enskilt ärende. Ansökningsblankett finns här.

För att du ska vara garanterad skolskjuts vid skolstart (om du beviljas skolskjuts), ska din ansökan ha kommit in till skolskjutsansvarige senast den 31 maj.

Länk till informationsfolder om grundskolorna i Bollnäs kommun

pdfLänk till broschyr om grundskolorna i Bollnäs

 Framsida broschyr 

   

 

 

 

Skolplatsen

Administration
förskola
- fakturafrågor 
- skolplatsen
- avgiftstaxa

Skicka e-post
0278 - 256 80

Telefontider
Måndag 8.00-9.30
Tisdag 8.00-9.30
Torsdag 8.00-9.30
Fredag 8.00-9.30

Besökstider
Måndag 13.00-14.30
Tisdag 13.00-14.30
Torsdag 16.00-18.00

Stadshuset
Kundcenter 

Teknisk support
Skicka e-post
0278-253 25