”Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill” (Per Isdal; 2001)
Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar både om heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer.
Allt våld sitter inte i nävarna. Det finns många olika typer av våld som inte är fysiskt. Våld kan också vara sexualiserat, du tvingar din partner att utföra eller se på sexuella handlingar. Latent, med en blick kan du få din partner att avstå att göra något den vill. Psykiskt, genom kränkningar och hot får du din vilja igenom. Materiellt, du förstör saker av värde för din partner. Riktat mot din partners funktionsnedsättning, hjälpmedel hen behöver ha i sin vardag göms undan. Ekonomiskt, du använder din partners pengar eller tvingar din partner att ta ett lån. Du hotar om våld mot husdjuret för at få din vilja igenom. Digitalt våld, du bevakar eller stalkar din partner på sociala medier. Försummelse är också våld, du glömmer bort att ge eller tar din partners medicin. Att isolera någon är också våld, du hindrar din partner att få träffa vem hen vill. Separations våld är också våld, när du utnyttjar ditt barn som ett medel för att komma åt din partner.

Känner du igen dig?
Du har svårt att behärska dig
Du har svårt att kontrollera din ilska
Du är rädd för att gå över gränsen
Du blir lätt svartsjuk
Du vill kontrollera din partner
Du kan med din blick eller tonfall få din partner att göra saker hen inte vill göra
Du kan med din blick eller tonfall få din partner att avstå göra något hen vill göra
Din partner är rädd för dig
Du tycker inte om hur din partner klär sig
Du tycker inte om din partners familj, vänner eller arbetskamrater
Du vill inte att din partner träffar sin familj, vänner eller arbetskamrater
Du vill inte att din partner ska umgås med andra
Du vill att din partner alltid ska kunna kontaktas via sin mobil
Du kontrollerar din partners mobil
Du hämtar och lämnar din partner på jobbet
Det är viktigt för dig att din partner börjar och slutar sitt jobb på exakta tider
Du samtalar inte med din partner, det liknar mer ett förhör
Du psykar, hånar eller förödmjukar din partner
Ditt barn är ledset, oroligt eller ofta arg
Ditt barn är rädd för dig
Du har varit nära att använda våld mot din partner
Du är hårdhänt mot din partner
Du är hårdhänt mot ditt barn
Du har använt våld mot din partner
Du har tidigare använt våld i en nära relation

Det går att förändra ett våldsamt beteende. Du har möjlighet till individuellt stöd och hjälp. Genom samtal, behandling, stöd och rådgivning. Du kan lära dig hur du kan hantera din ilska och hitta alternativa sätt. Risken för att någon ska ta till våld ökar också om den personen dricker alkohol, tar droger eller upplever sig utsatt för stress och prövningar i livet. Det är skadligt och psykiskt påfrestande för barn att uppleva våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där hot och våld ofta förekommer. Alla barn har rätt till en våldsfri barndom och att få växa upp under trygga levnadsförhållanden.

Hitta hjälp, hit kan du vända dig
Välj att sluta - telefonlinje
Killfrågor stödjour
MÄN ideell organisation
Preventell hjälplinje

Broschyr: pdfHar du svårt att behärska dig?

Har du svårt att behärska dig? Är du rädd för att du ska gå över gränsen eller känner du att du har svårt att kontrollera din ilska?
Så behöver det inte kännas - det finns hjälp att få. Vi vill hjälpa dig.


Kontaktuppgifter:
I en akut situation ring alltid 112
Sjukvårdsupplysningen 1177

Gäller det ansökan om hjälp eller  en orosanmälan för vuxen ring : 0278- 256 04 (Måndag,tisdag, onsdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Torsdag: 13.00-16.00, Fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30) eller använd vår e-tjänst:

Stöd vid våld i nära relation, för vuxna över 18 år 


Om det finns barn i familjen gör en orosanmälan för barn och ungdom  via vår e-tjänst: orosanmälan eller ring : 0278- 252 02 (Måndag och tisdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30,
onsdag: 13.00-16.00, torsdag och fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30)

Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg – öppettider och kontakt
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 13.00-16.00
Onsdag: 8.00-12.00 och 13.00-14.30
För information kan du ringa receptionen på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.

Telefontid reception:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 12.30-16.30
Onsdag:8.00-12.00 och 12.30-14.30
E-post adress är: social.forv@bollnas.se

Öppenvården
Öppenvårdens stödtelefon för konflikter i familjen och våld i nära relation, direktnummer: 073-087 87 26.
Telefontider: Måndag,tisdag,torsdag och fredag 08.30-11.30 och 13.00-14.30
Onsdag 13.00-14.30


Socialjour på icke kontorstid
Måndag–torsdag kl. 17.00–23.00
Fredag kl. 17.00–02.00
Lördag kl. 16.00–02.00
Söndag kl. 16.00–23.00 telefon: 026 – 10 02 25

Panik! Lämna sidan