”Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, får den person att göra något mot sin vilja eller att avstå att göra något som den vill” (Per Isdal, 2001)
Hbtq - står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H och B handlar om sexualitet eller sexuell läggning och T handlar om könsidentitet och könsuttryck. Q kan handla om både sexualitet, identitet och uttryck.
Våld kan drabba vem som helst, det är aldrig den som utsätts för våld som bär ansvar. Alla former av våld är skadliga för din hälsa och ditt välbefinnande. Både den psykiska och fysiska hälsan försämras. Det finns tragiskt nog otaliga sätt att bruka våld på, t ex: fysiskt, att någon slår eller nyper. Sexualiserat, du tvingas utföra eller se på sexuella handlingar. Latent, med en blick kan någon få dig att avstå att göra något du vill. Psykiskt, genom kränkningar och hot. Materiellt, någon förstör saker av värde för dig. Riktat mot din funktionsnedsättning, hjälpmedel du behöver ha i din vardag försvinner. Ekonomiskt, du får inte behålla dina pengar eller någon tvingar dig att ta lån. Våld kan också riktas mot ett husdjur. Digitalt våld, någon sprider bilder på dig eller inte lämnar dig ifred på social medier. Försummelse är också våld, när du inte får din medicin eller få gå i smutsiga kläder. Isolering, att inte få träffa vem du vill är också våld. Separations våld är också våld, när dina barn utnyttjas som ett medel för att komma åt dig. Det är viktigt att snabbt agera för att få stopp på allt våld barn upplever. Våld är skadligt för barnets hälsa och utveckling på både kort och lång sikt.

Du har rätt att bli kär i och vara med vem du vill. Om personen vill det själv förstås. Ingen annan kan bestämma det. Så står det i lagen. En del blir kär och attraheras av personer av motsatt kön. En del blir kär och attraheras av personer av samma kön. En del bli kär och attraheras av personer av samma och motsatt kön. En del blir kär och attraheras av personer oavsett kön. Det är dina känslor. Det är ditt liv. Det är du som väljer. Att vara tillsammans med någon ska kännas bra. För alla. Några vill om berätta det och dela glädjen med andra. Men en del vill behålla det för sig själv. Du bestämmer själv hur du vill ha det. Det är din rättighet. Kärleken är fri.

Om du är äldre så har du kanske vuxit upp under den tid då homosexualitet var kriminellt och ansågs vara en psykisk sjukdom. Så är det inte idag. Hbtq är inte straffbart eller någon sjukdom. Det är att vara den du är. Hela tiden. Dåliga erfarenheter av hur det var förr har kanske gjort att du inte vågar lita på att du kan få hjälp idag. Men alla människor kan få hjälp. Ålder spelar ingen roll.

Vill du inte att någon ska veta om vilken sexuell läggning du har så behöver du inte berätta det. Inte för någon. Den du är kär i får inte heller göra det. Eller någon annan. Ingen får tvinga dig att berätta. Eller hota dig till handlingar för att hen inte ska berätta. Då är det våld. Allt våld är fel. Det är ett allvarligt brott om någon utsätter dig för våld på grund av din sexuella läggning eller könsidentitet. Det kallas för hatbrott. Det är brottsligt. Den som gör så mot dig gör fel och ska sluta. För om våldet riktas mot den du är. Din identitet. Den du är och vill vara. Så kanske du börjar tro att du är fel. Att du måste ändra dig. För att bli någon annan. Livet kan ibland kännas svårt. Hopplöst. Det kommer att bli bättre. Du ska inte ändra dig. Eller försöka bli någon annan. Du är alltid rätt. Du är värdefull.

Vill du veta mer om våld och övergrepp
NCK om våld i nära hbtq-relationer
Våldfri vardag
Unizon kvinnojourer
BRIS
UMO
Unga relationer chat
1000 möjligheter - våld i ungas nära relationer
Polisen -skydda dig mot grooming
Koll på soc


Broschyrer:

pdfTill dig som fyllt 18 år
pdfVåld mot äldre 

Är du nyfiken på hur du är som partner? I detta test får du svara på frågor kring ditt beteende i din relation:
Allemanstestet


Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Socialtjänstens öppenvård
Kvinnojouren Stöttan
Brottsofferjouren Bollnäs
Kvinnofridslinjen
Unizon Kvinnojourer
Somaya
Polisen, brott i nära relation
Polisen, hjälp och stöd
Mind.se

Alla människor har rätt att älska den dom själva vill. Att få vara den dom är. Alla människor har rätt till en våldsfri vardag. Att bli utsatt för våld är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och den som utövar våld begår en brottslig och avskyvärd handling mot dig.
Så här behöver du inte ha det. Det finns hjälp att få. Vi vill hjälpa dig.


Kontaktuppgifter:
I en akut situation ring alltid 112
Sjukvårdsupplysningen 1177

Gäller det ansökan om hjälp eller  en orosanmälan för vuxen ring : 0278- 256 04 (Måndag,tisdag, onsdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Torsdag: 13.00-16.00, Fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30) eller använd vår e-tjänst:

Stöd vid våld i nära relation, för vuxna över 18 år 

 
Om det finns barn i familjen gör en orosanmälan för barn och ungdom  via vår e-tjänst: orosanmälan eller ring : 0278- 252 02 (Måndag och tisdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30,
onsdag: 13.00-16.00, torsdag och fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30)

Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg – öppettider och kontakt
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 13.00-16.00
Onsdag: 8.00-12.00 och 13.00-14.30
För information kan du ringa receptionen på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.

Telefontid reception:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 12.30-16.30
Onsdag:8.00-12.00 och 12.30-14.30
E-post adress är: social.forv@bollnas.se

Öppenvården
Öppenvårdens stödtelefon för konflikter i familjen och våld i nära relation, direktnummer 073-087 87 26.
Telefontider: Måndag,tisdag,torsdag och fredag 08.30-11.30 och 13.00-14.30
Onsdag 13.00-14.30

Socialjour på icke kontorstid
Måndag–torsdag kl. 17.00–23.00
Fredag kl. 17.00–02.00
Lördag kl. 16.00–02.00
Söndag kl. 16.00–23.00 telefon 026 – 10 02 25

 

 

Panik! Lämna sidan