Bollnäs kommun har genom barn- och utbildningsförvaltningen utvecklat ett nära samarbete med Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet i Sundsvall om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), där vi gemensamt tar ansvar för att utbilda kvalificerade lärare med den kompetens som examensförordningen föreskriver.

Kontinuerligt utbildas lokala lärarutbildare. Genom studenternas examensarbete förstärks skolornas möjlighet till skolutveckling. Vi ser det som kommande rekrytering och skolutveckling att just du som student väljer att göra din VFU hos oss och i möjligaste mån tas hänsyn till önskemål. 
Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att förbereda dig för din kommande yrkesverksamhet som lärare.

VFU består av

  • Sammanhängande perioder då du som student får delta i det praktiska lärararbetet på heltid vid din skola.
  • Fältstudier då du arbetar med olika uppgifter om skolan och lärararbetet (innehållet kan variera beroende på kursens karaktär, t ex observationer, intervjuer, auskultation, studiebesök m m).

För att ta emot lärarstuderande i Bollnäs krävs att förskolan/skolan har utbildade lokala lärarutbildare (LLU) eller av rektor utsedd väl meriterad lärarutbildare. Som student är du knuten till en förskola eller skola där du får en personlig LLU som undervisar/arbetar inom de områden som du inriktar dig mot under din utbildning.

Om du av någon anledning behöver byta eller tillfälligt få en annan placering, t ex annan inriktning kontaktar du den lokala samordnaren eller rektor för den förskola/skola som du tillhör.

I kontakten med förskolorna och skolorna hoppas vi att du ska inspireras till att vara aktiv och själv ta ansvar för din utbildning med att bl a utforska egna frågeställningar när du genomför din VFU. 

Länkar till våra partnerskolor 

Björktjära förskola
Björkbackens förskola 
Granbergs förskola
Gula husets förskola
Hamre förskoleverksamhet
Lissgårdens förskola
Kaplangårdens förskola
Kilafors förskola
Klockargårdens förskola
Nyhemsgårdens förskola
Rens förskoleverksamhet
Rengsjö förskola

Johan Lennartsson
Kompetenssamordnare

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278-251 45