På SJ-områden i centrala Bollnäs vill vi skapa ett nytt stadsrum som ska möjliggöra för uppförande av nya verksamheter - däribland en bandyarena, samtidigt som delar av områdets kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla bebyggelse bevaras.

Vi bygger en ny infart till området och en ny gång- och cykelväg som ska sträcka sig till resecentrum. Det nya gång- och cykelvägen skapar en förstärkt länk i gång- och cykelvägnätet och binder samman SJ-området med resecentrum och centrum men även med Ren och Framnäs via Karlslundsbadet. Vi planlägger också området mellan resecentrum och SJ-området så att områdena binds samman och så att det på ett naturligt sätt sker en fortsättning på utvecklingen kring resecentrum.

Bro 44 visionsbild

Tidigare nyheter på ämnet
Ett steg närmare bandyhall i Bollnäs 21-03-02
Idag invigdes infarten till Bro 4:4! 200824
Bro 4:4 är såld! 200824
Infarten till SJ-området och gång- och cykelvägen till resecentrum är färdig 200625
Detaljplanen för Bro 4:4 är klubbad! 191127
Ny infart till Bro 4:4 och säkrare skolvägar 190528
Vi planerar att utveckla området mellan resecentrum och Bro 4:4 190411
När byggs bandyhallen egentligen? 181206
Detaljplan för Bro 4:4 m.fl. 191127