Praktik och arbetsmarknadsinsatser

Kommunen kan erbjuda insatser till dig som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Arbetsmarknad och etablering planerar och genomför individinriktade arbetsmarknadsinsatser i nära samarbete med Individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen och andra samarbetspartners.

Administrativt arbete, sociala och kurativa insatser

Arbetscentrum hanterar allt från traditionellt administrativt arbete till sociala och kurativa insatser. Huvudsyftet är att stödja enskilda individer att öka möjligheten till tillträde på arbetsmarknaden.

Övrigt

Även övriga samarbetsprojekt av mindre omfattning kan förekomma, vilka varierar över tid.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2024 kl. 11.04

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: