Utbildningar

Vi fortsätter att erbjuda utbildningar för dig som funderar på att starta eget eller vill utveckla ditt företag. Syftet är att ge dig som deltar de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din affärsidé.

Utbildningar hösten 2023

Mer om utbildningen
Utbildningen bygger på en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din affärsidé och verksamhetsutveckling.

Vem kan ansöka?
Utbildningen är för dig som bor i Gävleborgs län eller Älvkarleby kommun.

Höstens utbildning pågår


Plats:

Bollnäs kommun Stadshus (Stadshustorget 2, 821 42 Bollnäs).

Utbildningen är kostnadsfri.

Ett exempel på hur utbildningsprogrammet kan se ut:

1. Introduktion: Rollen som entreprenör, företagsformer, verksamt.se

2. Syfte och resurser: Din motivation, dina värderingar och din vision + din kunskap, dina erfarenheter samt fysiska och ekonomiska tillgångar

3. Din affärsidé: Vilka behov/problem ska du täcka/lösa, vilka har behovet/problemet och vilken kärnkompetens gör dig bäst ämnad att täcka behovet/lösa problemet?

4. Affärsmodell: Hur ska du gå tillväga för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem?

5. Mål och uppgifter: Vilka konkreta mål/milstolpar ska du sätta för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem och vad måste du göra för att nå dessa mål/milstolpar?

6. Ekonomiska prognoser: Företagsekonomi, resultat- och kassaflödesprognos.

Innan utbildningens avslut får du även rådgivning i vilka stödfunktioner och nätverk som kan stötta dig i ditt fortsatta företagande.

Citat från några av våra kursdeltagare

Mycket bra, har satt igång många tankar och fått mina ideer att kännas mer verkliga. Verkligen fått fundera över på vad jag vill göra och vad som motiverar mig.

Vi har fått mycket information och (för mig) nya tankebanor. Bra med mycket repetition, det har jag behövt för att sätta mig in i metodiken. Pedagogisk lärare där allt som sagts plockas upp och spinns vidare på på ett positivt sätt. Det jag har saknat är mer praktiska saker, tex skatter, moms, redovisning etc. Samtidigt har det varit bra att fokusera på ett första steg där man tittar på om iden faktiskt håller innan man lägger upp alltför mycket strategier.

Peppande upplägg där jag fått känslan att det inte behöver vara så komplicerat att starta företag. Jag har fått personlig handledning i hur jag kan gå till väga och inte minst har vi blivit uppmuntrade att reflektera mycket och omvärdera ideer och strukturer.

Kursen innehåller allt du behöver för att lära dig om hur entreprenörernas värld fungerar.

Mycket bra utbildning med allt som man behöver veta inför att starta eget.

Ett riktigt bra upplägg. Jag fick in mycket information på såpass kort tid som det endå är. Lärorikt!

Mer om utbildningen

Utbildningen bygger på en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din verksamhetsutveckling.

Som deltagare vägleds du såväl i grupp som individuellt. En viktig del i utbildningen är Lean Business affärplaneringsplattform. Det är en metodik för affärsutveckling som bygger på modern forskning inom entreprenörskap.

Ett exempel på hur utbildningsprogrammet kan se ut:

1. Introduktion: Det moderna entreprenörskapets beståndsdelar, verksamt.se.

2. Syfte och resurser: Din motivation, dina värderingar och din vision + din kunskap, dina erfarenheter samt fysiska och ekonomiska tillgångar.

3. Din affärsidé: Vilka behov/problem täcker/löser du, vilka har dessa behov/problem och vilken kärnkompetens gör dig bäst ämnad att täcka behoven/lösa problemen?

4. Affärsmodell: Hur ska du gå tillväga för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem på bästa sätt?

5. Mål och uppgifter: Vilka konkreta mål/milstolpar ska du sätta för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem och vad måste du göra för att nå dessa mål/milstolpar?

6. Ekonomiska prognoser: Företagsekonomi, resultat- och kassaflödesprognos.

Innan utbildningens avslut får du även rådgivning i vilka stödfunktioner och nätverk som kan stötta dig i ditt fortsatta företagande. Du har även fortsatt fri tillgång till entreprenörsplattformen efter utbildningen.

Citat från några av våra kursdeltagare i affärsutveckling

Dina egna reflektioner kring utbildningens innehåll:

Mycket nytt. Spännande och matnyttigt.

Ditt helhetsintryck av utbildningen:

Gav mig nya kunskaper och möjlighet att reflektera och fundera. Fick nya insikter och idéer.

Vad är det viktigaste du tar med dig från utbildningen?

Hur viktigt det är med struktur och planering dvs att inte låta det bara bli som det blir.

Övrigt

Almi - Digitalisering

Små och medelstora företag inom alla branscher som har någon form av digitala planer samt en önskan att genomföra dessa. Läs mer om Almi och digitalisering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IUC Gävleborg

IUC Gävleborg ger stöd till små och medelstora industriföretag i regionen. Deras uppdrag är att samordna och stimulera kompetensutveckling, innovationskraft och affärsmöjligheter för industrin i Gävleborg för att gynna en hållbar utveckling och tillväxt. Läs mer om IUC Gävleborg och deras erbjudanden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Affärskompetens

Affärskompetens Sverige är en ideell förening som hjälper småföretag att bli mer lönsamma genom att stärka företagsledare och medarbetare i ämnen som är viktiga för alla företag. Läs mer om Affärskompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och deras pågående insatser Perfekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Reform. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CirEko

CirEko är en svensk näringslivs- och medlemsorganisation som oberoende och non-profit fokuserar på en affärsomställning till en cirkulär ekonomi. Fram till 30 september erbjuder CirEko en kostnadsfri utbildning om affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi. Lär mer om CirEko Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.o och 8 cirkulära affärsteg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skatteverket

Skatteverket erbjuder löpande kostnadsfria webbseminarier inom flera olika teman i ett företags olika cykler. Du kan läsa mer och boka plats på Skatteverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamt.se LIVE

Webbinarierna i serien verksamt.se LIVE vänder sig till dig som ska starta, driver eller vill utveckla ditt företag. Här får du möta myndighetsexperter som ger information och tips som kan vara till nytta för dig. Läs mer på verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har ett varierat och brett utbud av kurser som erbjuds inom landsbygdsprogrammet. Mer info och aktuella kurser finns på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bokföringsnämnden (BFN)

BFN ger ut allmänna råd till bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen. De ger också ut vägledningar och informationsmaterial. Läs mer om BNF:s uppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kika gärna på deras filmer om bokföring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som beskriver kortfattat vad du som nybliven företagare behöver veta om budget, verifikationer, löpande bokföring, årsbokslut/årsredovisning m.m.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 oktober 2023 kl. 11.08

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot