Upphandling och inköp

Vill du göra affärer med oss? Vi vill gärna göra affärer med lokala företag. Upphandling regleras av Lagen om offentlig upphandling, LOU. De flesta av våra inköp sker på ramavtal via offentlig upphandling, i samarbete med andra kommuner i Hälsingland.

Vi ingår i ett nätverkssamarbete inom inköpsfrågor mellan Hälsinglands kommuner.

Ekonomiska vinster i att fortsatt samverka

Det finns ekonomiska vinster i att samverka kring inköp, upphandling och e-handel, bland annat fortsatt möjlighet till lägre administrativa kostnader, bättre priser genom större volymer och genom att nyttja varandras kompetenser.

När vi bedömer att det är fördelaktigt kommer Hälsingekommunerna att samarbeta och göra gemensam upphandling, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören.

Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i nätverkssamarbetet men deras behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg.

Vi arbetar aktivt med att underlätta för lokala företag att delta i våra upphandlingar. I våra upphandlingar ringar vi in bästa möjliga sätt att främja miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara affärer.

Vi vill även lyfta fram krav som främjar tillväxt och utveckla innovativa upphandlingar med inriktning på lokal produktion.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta vår inköpssamordnare eller delta i olika näringslivsträffar med inriktning på upphandling.

Aktuella upphandlingar

Direktupphandling får användas i följande situationer:

  • när det inte finns ett avtal och värdet på varan eller tjänsten understiger direktupphandlingsgräns 700 000 SEK för varor och tjänster
  • om inga lämpliga anbud inkommit vid upphandling under tröskelvärdet och de ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte ändras väsentligt
  • om endast ogiltiga eller oacceptabla anbud lämnats in
  • synnerlig brådska som beror på omständigheter som varken kan tillskrivas eller har kunnat förutses
  • i samband med överprövning vid en anskaffning som är nödvändig.

Direktupphandlingar över 100 000 SEK annonseras via Kommers Annons Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid större upphandling under 100 000 SEK skriftlig förfrågan till tre leverantörer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024 kl. 08.19

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: