Upphandlingar

Kommunerna i Hälsingland samverkar kring upphandling och inköp - därför visas upphandlingar för samtliga hälsingekommuner (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn).

Upphandlingar

Bollnäs

Pågående upphandlingar

 • Konsultförmedlingstjänster 2023-01-17 Upphandlingen omfattar oberoende förmedling av konsultinköp för kommunal förvaltning. Läs mer
 • Fastbränslepanna 4 MW Bollnäs Energi AB 2022-12-14 Bollnäs Energi Upphandlar ny biobränslepanna Läs mer
 • Ombyggnad Arkiv Heden 118 Bollnäs kommun 2022-12-11 Bollnäs kommun/Teknik-Service och fritidsförvaltningen skall utföra ombyggnad fd Bergvallhallen mm i hus 118 på Heden... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • Hisservice Hudiksvalls kommun och Glada Hudikhem 2023-01-07 Tillsyn, skötsel, underhåll och reparation av hissar. Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Det finns inga pågående upphandlingar att visa

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • Ramavtal Elarbeten - Nordanstigs kommun och Nordanstig Bostäder AB 2023-01-09 Läs mer

Planerade upphandlingar

 • Skogsbruksplan med hyggesfria metoder 2022-12-01 OBS! Detta är en planerad upphandling.
  Ovanåkers kommun planerar att upphandla genom Inköpssamverkan Mitt för...
  Läs mer

 • Inköp och distribution av dagligvaror till brukare i Ovanåkers kommun 2022-12-12 Ovanåkers kommun upphandlar inköp och distribution av dagligvaror åt personer/servicemottagare med biståndsbeslut. Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer

Planerade upphandlingar

 • Skogsbruksplan med hyggesfria metoder 2022-12-01 OBS! Detta är en planerad upphandling.
  Ovanåkers kommun planerar att upphandla genom Inköpssamverkan Mitt för...
  Läs mer
 • Skogsförvaltning Nordanstigs och Ovanåkers kommun 2023-10-01 OBS! Detta är en planerad upphandling.
  Ovanåkers kommun planerar att under 2023 upphandla genom Inköpssamverkan Mitt...
  Läs mer
 • Skogsbruksplan med hyggesfria metoder 2022-12-01 OBS! Denna upphandling har ersatts av upphandling 13251. Ni leverantörer som har anmält intresse på denna upphandlings... Läs mer

 • Flyttjänster för Bollnäs, Söderhamn och Faxeholmen 2022-12-22 Flyttjänster för Bollnäs och Söderhamns kommuner samt Faxeholmen AB i Söderhamn. I uppdraget ingår även demontering och... Läs mer
 • Tjänstekoncession Avholmsberget - Hudiksvalls kommun 2022-12-15 Upphandlingen omfattar restaurang- och konferensverksamhet på Avholmsberget i Hudiksvalls kommun. Läs mer
 • Kvarnen Söderhamn - lokalbokning och café 2023-01-17 Söderhamns kommun söker en koncessionshavare med helhetsansvar för lokalbokning och caféverksamhet på Kvarnen i... Läs mer
 • Hisservice - Söderhamn 2022-12-20 Tillsyn, skötsel och underhåll av hissar för Söderhamns kommun och bostadsbolaget Faxeholmen AB i Söderhamn. Läs mer
 • Cyklar till medarbetare och brukare- Söderhamns kommun 2022-12-15 Upphandlingen omfattar cyklar som medarbetare kan använda under arbetstid (tjänstecyklar), samt cyklar som kan användas... Läs mer
 • Skolläkartjänster 2022-12-13 Planerad upphandling av skolläkartjänster för Bollnäs kommun, Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun och Hälsinglands... Läs mer
 • Restaurangverksamhet - Stenö camping 2022-12-14 Söderhamns kommun söker en koncessionshavare med helhetsansvar för drift av restaurangverksamhet i befintlig foodtruck... Läs mer
 • Söderhamnsporten. Etapp 1, fas 2. 2022-12-20 Söderhamns kommun upphandlar ett entreprenadkontrakt för att bygga en ny bro, ny gata (Lokalgatan 3) med gång- och... Läs mer
 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Dnr: 2018/81 2034-09-17 Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Läs mer
 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst Dnr: 2019/114 2033-09-17 Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem,... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2022 kl. 14.22

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot