Hållbarhetsarbete

Vi tar vi vårt ansvar för nuvarande och kommande generationer och arbetar för att bygga ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Kommunfullmäktiges övergripande hållbarhetsmål

Bollnäs kommuns sätt att styra och planera bygger på att ha hög kvalitet och tänka på miljön och samhället.

Kommunens övergripande hållbarhetsmål följer också FN:s Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som handlar om att göra världen bättre.

Nio mål för hållbarhet

Kommunfullmäktige har bestämt nio viktiga mål för hur hållbart Bollnäs ska vara.

Dessa mål delas upp i tre områden:

  • Bollnäs är år 2030 en klimatneutral och fossiloberoende kommun som är anpassad till ett klimat i förändring.
  • Bollnäs kommun har år 2030 en rik biologisk mångfald, väl fungerande ekosystemtjänster samt levande, rent och friskt vatten.
  • Invånarna i Bollnäs kommun bor år 2030 i en cirkulär hälsosam giftfri livsmiljö med stor tillgång till friluftsliv och rekreation av kvalitet. Invånarna har god kunskap om hållbar utveckling samt har förutsättningar att leva ett hållbart liv inom kommunen, det ska vara lätt att göra rätt.

Läs mer om ekologisk hållbarhet

  • Hållbara inköp och upphandlingar.
  • En hållbar ekonomi i balans.
  • En kommun som växer hållbart.

Läs mer om ekonomisk hållbarhet.

  • Bollnäs kommunkoncern ger jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande.
  • Bollnäs kommunkoncern främjar det lokala näringslivet, har en pågående ökad etablering på arbetsmarknaden samt har en ökande andel invånare med egenförsörjning.
  • Kvinnor, män, flickor, pojkar och ickebinära har samma makt att vara delaktiga, forma samhället och sina egna liv.

Läs mer om social hållbarhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 maj 2024 kl. 08.51

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: