Kommunens organisation

Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg men också gator, trafik, kultur och idrott.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.51

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: