Förvaltningar

Bollnäs kommun har fem förvaltningar som var och en ansvarar för ett speciellt område. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd som fattar beslut och bär det yttersta ansvaret för verksamheten.

I varje förvaltning finns anställda tjänstepersoner som utför det arbete som krävs för att uppfylla de mål och riktlinjer som de politiska nämnderna beslutar om.

En förvaltning har tre huvudsakliga uppgifter:

  1. Att ta fram underlag till de förtroendevalda, så att de är väl informerade och kan fatta avvägda beslut.
  2. Att uppnå mål och verkställa uppdrag som de förtroendevalda beslutar om
  3. Att besluta på uppdrag av de förtroendevalda genom så kallad delegation

Bollnäs kommuns förvaltningar

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2024 kl. 13.24

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: