Hur du fakturerar oss

Alla inköp som görs av Bollnäs kommun, oavsett värde, ska faktureras med e-faktura. Ett pdf-dokument är inte ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling, SFS 2018:1277. Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna faktureras med e-faktura. Alla inköp som görs av Bollnäs kommun ska därför faktureras med en e-faktura.

Myndigheten för digital förvaltning har bland annat tagit fram en informationsfilm om vad det nya lagkravet innebär. På myndighetens webbplats finns fler filmer och ytterligare information om e-faktura.

www.digg.se Länk till annan webbplats.

En e-faktura är en faktura som kan hanteras i elektroniska system. E-fakturan ska vara i ett godkänt format enligt europeisk standard. Pdf-fakturor och inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

I vissa fall kan det innebära att ni behöver ändra er befintliga uppsättning för e-faktura för att följa den nya lagstiftningen och säkerställa en god kvalitet på e-fakturorna.

Om du har frågor kontakta din befintliga systemleverantör av ditt system du fakturerar då de flesta bokföringssystem har funktion för att kunna skicka efakturor.

Du kan behöva ha få support från systemleverantören med faktureringsfunktionen att sätta upp systemet för efakturering.

De uppgifter som kan behövas för att sända e-faktura till Bollnäs kommun är:

GLN: 7362120002368
PEPPOL-id: 0007:2120002361
VAN-operatör: InExchange
Vi har organisationsnummer: 212000-2361
E-post för godkännande av efakturering: ekonomikontoret@bollnas.se

Alla fakturor till Bollnäs kommuns ska skickas elektroniskt. Elektroniska fakturor ska skickas från avtalsstart.

Elektroniska fakturor med bilagor ska skickas i PEPPOL-format eller Svefakturaformat. Hänvisning till bilagor som enligt lag räknas till räkenskapsinformation men inte bifogas fakturan elektroniskt är ej tillåtet. Bilagor ska skickas i pdf-format.

Alla fakturor ska:

 1. följa lagkrav, regler och rekommendationer för fakturor och verifikationer
 2. innehålla obligatorisk information enligt vald fakturastandard
  innehålla av Bollnäss kommuns kravställda information.

En faktura måste minst innehålla:

 • ramavtalets avtalsnummer
 • leverantörens organisationsnummer
 • leverantörens referenser
 • information om eventuell f-skatt
 • bankgiro/plusgiro/bankkonto
 • ordernummer från elektronisk order
 • köparens organisationsnummer
 • köparens referens
 • leveransadress (endast vid Varor)
 • abonnemangsnummer (endast vid abonnemang)
 • produktbenämning
 • artikelnummer/Tjänstetyp-id
 • pris per enhet
 • antal
 • art och omfattning av utförd tjänst (endast vid Tjänst)
 • tidsperiod för utförd tjänst (endast vid Tjänst).

 • Om du inte har ett affärssystem/ekonomisystem finns det möjlighet att registrera en faktura manuellt i vår fakturaportal.
 • Om du har ett affärssystem/ekonomisystem finns det ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör.
 • Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.
 • Ta kontakt med din ekonomisystemsleverantör för att hitta rätt lösning för dig.

Fakturaportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.49

Sidfot