Politik och demokrati

I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare. En kommun styrs av politiker som väljs direkt av dig som invånare i Bollnäs kommun. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv. Till exempel hur samhället där du bor ska utvecklas, om förskola och skolor, omsorg, färskt vatten och gator.

Under mandatperioden 2023-2026 styrs Bollnäs kommun av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Dessa tre partier besitter 24 av de 45 platser som finns i Bollnäs kommunfullmäktige.

Det samverkande styret bygger på ett politiskt program om en gemensam politisk plattform som visar inriktningen för mandatperioden 2023-2026.

På sidan Valresultat och mandatfördelning kan du läsa om den politiska sammansättningen.

Var med och påverka!

  • Som medborgare har du alltså stora möjligheter att påverka genom att rösta på det politiska parti och de ledamöter som du vill ska sitta i kommunfullmäktige.
  • Du kan också gå på kommunfullmäktiges möten och öppna nämnds- och styrelsemöten, skriva eller ringa till en politiker, engagera dig i ett politiskt parti.
  • Du kan också ställa en fråga eller lämna ett e-förslag till kommunfullmäktige.

Genom att använda din röst är det du som bestämmer vilka som ska styra Bollnäs!

Val och demokrati

Ett viktigt uttryck för att vi i Sverige lever i en demokrati är de allmänna valen till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige som hålls vart fjärde år. Nästa gång det är val är i september 2026.

Den 26 maj 2019 skedde det senaste valet till Europaparlamentet. Nästa val sker 9 juni 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 december 2023 kl. 10.42

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: