Diarium, arkiv och sekretess

I stort sett alla handlingar som kommer in till, upprättas av eller skickas ut från kommunen är allmänna handlingar. Dessa är i normalfallet offentliga, alltså tillgängliga för vem som helst att ta del av. Denna rätt kallas offentlighetsprincipen och hör till en av Sveriges grundlagar.

Huvudregeln enligt offentlighets- och sekretesslagen är att inkomna och upprättade handlingar ska registreras utan dröjsmål. Det sker i vårt diarium.

I kommunarkivet kan du ta del av äldre allmänna handlingar som exempelvis skolbetyg, klasslistor, protokoll och beslutsunderlag. Kommunarkivet är vårt slutarkiv. Där bevaras de handlingar som framställs i den kommunala förvaltningen. Du kan beställa en kopia eller ta del av handlingarna på plats i vår forskarsal.

Vissa handlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 11.03

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: