Press- och kommunikation

Kommunikationen från Bollnäs kommun ska präglas av tillgänglighet, öppenhet och saklighet. Vi strävar efter att ge rätt information vid rätt tidpunkt utifrån behov.

Att journalister kan granska politiska beslut och verksamheter i kommunen är en viktig del av den svenska demokratin.

På webbplatsen bollnas.se publicerar vi nyheter om våra olika verksamheter. Vi publicerar inte pressmeddelanden på ett särskilt ställe på webbplatsen.

Har Bollnäs kommun en presstalesperson?

​Nej, inom Bollnäs kommun finns ingen utpekad presstalesperson. Oftast är det närmast berörda chef som kan uttala sig. Kommunens anställda och förtroendevalda talar med media inom sitt ansvarsområde.

Om du inte vet vem du ska vända dig till är du välkommen att kontakta kommunikationsenheten.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024 kl. 10.24

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: