En kommun fri från våld

I slutet på augusti 2020 antog Kommunstyrelsen erbjudandet om att kommunens samtliga förvaltningar och nämnder, tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och Organisationen MÄN för jämställhet, ska delta i projektet En kommun fri från våld.

Syftet med projektet är att verka för ett förebyggande arbete samt att skapa ett kunskapsstöd och långsiktigt strategiskt arbete kopplat till generellt våld och mäns våld mot kvinnor. Insatsen ska bidra till en kunskapsökning i kommunen kring våld samt hur ett strategiskt våldsförebyggande arbete i hela kommunen kan byggas upp.

Fokus kommer ligga på att stärka våra baskunskaper om våld, genus och våldsprevention och hur kunskaperna ska kunna appliceras i våra verksamheter så att vi ska kunna jobba långsiktigt tillsammans med andra aktörer, i hela kommunen.

Bollnäs kommun ska vara en kommun fri från våld!

Om du behöver hjälp

Våld i nära relationer
Våld och hot
Missbruk

Stärka baskunskaper

Fokus för projektet är att stärka våra baskunskaper om våld, genus och våldsprevention och hur kunskaperna ska kunna appliceras i våra verksamheter så att vi ska kunna jobba långsiktigt tillsammans med andra aktörer, i hela kommunen.

Bollnäs kommun ska vara en kommun fri från våld!

Webbaserad utbildning om våldsprevention – för alla!

Kommunen har inom projektet En kommun fri från våld tagit fram en kort webbaserad utbildning.

Den bygger på WHO:s tre principer i våldsprevention:

  • Att höja kunskapen och öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld.
  • Att höja kunskapen och öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld
  • Att öka kunskapen om samt träna på att vara en aktiv åskådare som agerar mot lindrigt våld

Välkommen att ta del av utbildningen: Utbildning i våldsprevention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tidigare publicerade nyheter

En vecka fri från våld - så arbetar Bollnäs kommun mot brott (2021-11-26)
En vecka fri från våld - en skola fri från våld (2021-11-25)
En vecka fri från våld - hjälp vid våld i nära relation (2021-11-24)
En vecka fri från våld - Socialtjänstens arbete (2021-11-23)
En vecka fri från våld 22-28 november (2021-11-21)
Hur går det med projektet En kommun fri från våld? (2021-09-03)
En kommun fri från våld (2020-11-06)

"Tysta filmen" Våld i nära relation - vi hälper dig!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 15.13

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot