Brottsförebyggande arbete

Bollnäs kommun arbetar löpande med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Det görs med utgångspunkt i folkhälsorådet och styrgruppen för social hållbarhet. Styrgruppen för social hållbarhet samlar varannan vecka in information om vad som händer i kommunen.

Andra underlag för det trygghetsskapande arbetet kommer från undersökningar som görs i kommunen både riktade till barn, unga och vuxna. Det ligger också till grund för kommunens och polisens medborgarlöfte som syftar till att öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Informationen sammanställs och skickas vidare till lokalpolisområde Hälsingland som använder det som underlag i sin arbetsplanering.

Informationen används också inom kommunens verksamheter för att starta olika insatser där det behövs. Till exempel är arbetet på Solrosens spontanidrottsplats resultat av detta.

Om du som medborgare har information om händelser som påverkar tryggheten eller är brottsliga tipsa polisen om detta.
Om du upptäcker eller misstänker pågående brott ring alltid 112.
Ring och tipsa polisen på 114 14. Du kommer till ett talsvar. Säg "tips" för att komma vidare.

Du kan också tipsa polisen via polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid oro för våld ber vi dig av omtanke att:

  • Ring 112.
  • Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  • Knacka på/stör grannen. Det kan vara livsavgörande och kan stoppa pågående våld i väntan på polis. Du behöver inte stå kvar själv.
  • Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta Socialtjänsten, telefon 0278-252 02 och gör en orosanmälan.

Huskurage

Det kommunala bostadsbolaget Bollnäs Bostäder har anammat modellen huskurage och uppmanar till att vid oro för våld reagera och visa civilkurage! Information om huskurage finns tillsammans med annan viktig information uppsatt i bolagets trapphus.

Mer information om Bollnäs Bostäders arbete med huskurage. Länk till annan webbplats.

Arbetet för att skapa ett tryggt och hållbart samhälle bygger på samverkan och delaktighet för alla som bor och verkar i Bollnäs kommun. Enskilda kommuninvånare och föreningars delaktighet och insatser är grunden i arbetet. Kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet är också viktiga samverkanspartners i det trygghetsskapande arbetet.

I Bollnäs kommuns medborgarlöfte lyfts Bollnäs kommuns invånares prioriteringar om vad som krävs för att skapa en trygg kommun. Medborgarlöftet förnyades 2022 och vilar på polisens medborgardialoger och Bollnäs kommuns enkät som gick att svara på under sommaren 2021.

Medborgarlöfte för ökad trygghet i Bollnäs kommun

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 mars 2023 kl. 13.37

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot