Äldre

Målet för äldreomsorgen i Bollnäs kommun är att ge äldre personer möjlighet att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Kommunens stöd genomsyras av inflytande och ett
hälsofrämjande synsätt där självbestämmande och integritet genomsyrar planeringen av stödet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2022 kl. 14.58

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: