Hembesök, ombud

Det året du fyller 80 år har du möjlighet att få rådgivning och information om vilket stöd och vilken hjälp som finns för dig. En inbjudan kommer skickas hem till dig. Tjänsten är helt frivillig och kostar ingenting.

Hur kan jag få information?

Du kan få information på olika sätt, till exempel genom:

  • ett planerat hembesök i din bostad
  • ett enskilt möte i kommunhuset
  • vid en gruppträff som anordnas av kommunen.

Om du pratar ett annat språk än svenska finns möjlighet till tolk.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2022 kl. 15.45

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot