Bollnäs inkl. Rengsjö hemtjänst

Vi på Bollnäs hemtjänst vill att du som brukare ska känna dig delaktig i hur din hjälp ska utformas och att du ska känna dig nöjd med vår hjälp och vårt bemötande.

När vi fått ett beslut om insatser kontaktar vi dig och presenterar oss och börjar planeringen för dina insatser. Du tilldelas en kontaktman som besöker dig i hemmet och gör en genomförandeplan tillsammans med dig. Du ges då möjlighet att vara delaktig i utformandet av dina hemtjänstinsatser. Kontaktmannen är sedan den person du kan kontakta om du har funderingar kring din hemtjänst.

Vi har i personalgruppen bred kompetens för att möta dina individuella behov. Hemtjänstens personal är undersköterskor eller vårdbiträden. Cirka 94% av personalen har en omvårdnadsutbildning. Vi arbetar med validering för de som idag har erfarenhet, men saknar formell utbildning.

Alla som får stöd av hemtjänst i Bollnäs Kommun och som fyllt 65 år får i mars varje år möjlighet att besvara en enkät. Enkäten skickas ut från Socialstyrelsen till hela Sverige och heter Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?.

Du som har svårt att svara själv, får gärna ta hjälp av en närstående. Personal inom hemtjänsten i Bollnäs Kommun undviker att hjälpa till att besvara enkäten. Du som äldre ska känna dig trygg med att ditt svar är anonymt och att du kan svara uppriktigt. Din åsikt är viktig för att hemtjänsten i Bollnäs Kommun ska kunna förbättra stödet till dig som är äldre. Vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du är mindre nöjd med.

Enkäten kan besvaras per post eller digitalt via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara digitalt finns i postenkäten. Digitalt finns möjlighet att svara på svenska, engelska, arabiska, finska, meänkieli, nord-, syd- och lulesamiska samt för anhöriga att svara på frågor som är riktade till dem. Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av september eller början av oktober samt i form av PDF-filer nedan.

Undersökningens sammanställda resultat används i arbetet för att förbättra stödet till de äldre. Detta sker under ledning av ansvariga verksamhetschefer.

För frågor och mer information kontakta ansvarig enhetschef för din Hemtjänst.

Har du inte fått din enkät med posten? Se Öppna jämförelser - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Brukarundersökning hemtjänst Bollnäs 2023 (pdf). Pdf, 657.3 kB.

Brukarundersökning hemtjänst Bollnäs 2022 (pdf) Pdf, 730.4 kB.


Bollnäs hemtjänst Ren inne (Kvarnvägen 2 ), Ljungheden
Ren inne D: 073-275 49 55
Ljungheden: 072-238 61 44

Bollnäs hemtjänst Ren inne (Kvarnvägen 4 )
Ren inne C: 073-275 49 47

Bollnäs hemtjänst Ren ute
Ren ute: 070-391 43 18

Bollnäs hemtjänst 5:2 Nord (Björktjära)
5:2 Nord: 073-275 49 65

Bollnäs hemtjänst Granberg
Granberg övre: 073-274 64 46
Granberg nedre: 070-236 34 54

Bollnäs hemtjänst Sävstaås
Sävstaås Tåget: 070-313 36 67
Sävstaås Blomkransen: 070-207 02 98

Bollnäs hemtjänst Gärdet, Brånan
5:1: 070-566 07 51
5:2 Syd: 070-561 74 57

Bollnäs hemtjänst Centrum Väster
Väster: 073-274 64 47

Bollnäs hemjänst Centrum Öster
Öster inne: 073-275 46 20
Öster ute: 073-271 77 36

Bollnäs hemtjänst Rengsjö

Bollnäs nattpatrull hemtjänst
Nattpatrull: 070-190 53 68 (21.00-07.00)

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024 kl. 14.10

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: