Rengsjö hemtjänst

Vi på Rengsjö hemtjänst vill att du som brukare ska känna dig delaktig i hur din hjälp skall utformas och att du ska känna dig nöjd med vår hjälp och vårt bemötande.

När vi fått ett beslut om insatser kontaktar vi dig och presenterar oss och börjar planeringen för dina insatser. Du tilldelas en kontaktman som besöker dig i hemmet och gör en genomförandeplan tillsammans med dig. Du ges då möjlighet att vara delaktig i utformandet av dina hemtjänstinsatser. Kontaktmannen är sedan den person du kan kontakta om du har funderingar kring din hemtjänst.

Inom Rengsjö äldreomsorg finns ett anhörigråd. Det består av representanter från brukare, anhöriga, personal och frivilliga organisationer såsom Anhörigföreningen, Rengsjö framtid och PRO.

Träffarna i anhörigrådet sker fyra gånger per år och där tas upp aktuella frågor som rör vår verksamhet.

Vill du veta mer om anhörigrådet, eller har du frågor som du vill att vi ska ta upp där - ta kontakt med enhetschef Elin Larsson på telefon 0278- 250 93 eller skicka e-post: elin.larsson@bollnas.se

Restaurangen på Ringshög lagar maten från grunden, från råvara till färdig produkt. Vi serverar dagligen frukost, lunch och en lättare middag. Vi tar även emot beställning på catering, smörgåstårtor, gräddtårtor mm.

Restaurangens öppettider:

Frukost serveras mån-fre kl. 08.30-10.00
Lunch serveras mån-fre kl 11.30-13:30

Telefonnummer till restaurangen 072-55 77 629

Rengsjö hemtjänst inne (Ringshög)
Telefon: 073-275 46 06

Rengsjö hemtjänst ute (Glösbo, Löten , Växbo)
Telefon: 073- 275 46 04

Rengsjö nattpatrull
Telefon: 073- 275 46 89

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 mars 2022 kl. 08.19

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot