Trygghetslarm, trygghetstelefon äldre äldre

Trygghetslarm/telefon i bostaden ökar din trygghet och möjligheten att kunna bo kvar hemma längre. Trygghetslarmet/telefonen ger möjligheten att snabbt komma i kontakt med kommunens omvårdnadspersonal dygnet runt.

Trygghetslarmet/telefonen ska användas i brådskande situationer när andra sätt att få hjälp inte är möjliga.

OBS! Vid en akut, livshotande situation ska 112 alltid kontaktas.

Du kan ansöka och bli beviljad Trygghetslarm/telefon utan behovsbedömning.

Ansökningarna behandlas av Biståndshandläggarenheten.

Kostnaden för trygghetstelefon är för närvarande 217 kronor/månad plus eventuell faktiskt utförd tid 241 kronor/timme.

Ny- och ominstallation av trygghetstelefon kostar 353 kronor (engångskostnad, ingår inte i maxtaxan).

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 augusti 2022 kl. 10.10

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot