Ekonomi, ekonomiskt bistånd

Du som bor i Bollnäs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Kommunen har enligt lag det yttersta ansvaret för att du som bor eller vistas här får det stöd och den hjälp som du behöver.

Vi kan ge dig rådgivning eller ekonomiskt bistånd om du har ekonomiska problem.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2024 kl. 10.29

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: