Ungdomar och alkohol

Här finner du stöd till tonårsföräldrar gällande ungdomar och alkohol.

Tonåren är den tid i livet då man bryter sig fri från föräldrar och börjar finna sitt eget liv. En tid som präglas av osäkerhet, nyfikenhet och ibland dåligt omdöme.

Sätt gränser

Konsekvenstänkandet är inte fullt utvecklat förrän i 25-års ålder. Det är därför lätt att testa förbjudna saker som verkar spännande, som till exempel alkohol och droger. Det kan vara ganska jobbigt att vara förälder till en tonåring, därför måste du som förälder ibland vara lite jobbig tillbaka och sätta gränser. Ungdomar som har föräldrar som sätter gränser dricker mindre eller inte alls. Ju tydligare du är med dina gränser desto lättare gör du det för din tonåring.

Exempel på gränser: klockslag att vara hemma på kvällen, inte bjuda på alkohol hemma och inte köpa ut alkohol.

Kom ihåg att du är en förebild. Fundera på vilka budskap och
värderingar kring alkohol som du förmedlar till ditt barn.

Våga prata

Visa intresse och försök prata om allt möjligt i vardagen. Då blir det
naturligt och odramatiskt att prata om lite svårare grejer som alkohol, narkotika och sex. Förtroende vinner du bäst genom att lyssna och visa intresse för ditt barns resonemang. Undvik att berätta ingående om egna erfarenheter kring alkohol och droger och var inte dömande om ditt barn druckit eller gjort något annat farligt. Kommunikationen ska präglas av respekt och tolerans. Undvik att moralisera och håll dig till fakta.

Bjud inte på alkohol

Bjud inte på alkohol och köp inte ut. Om du köper ut två cider så borde väl din tonåring vara nöjd med det? Och du får dessutom bra koll på hur mycket han eller hon kommer att dricka på festen. Nä, så fungerar det tyvärr sällan i verkligheten. Ofta är det snarare så att tonåringar inte nöjer sig med det lilla de fått. Forskning visar att de tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer.

Stöd till dig som tonårsförälder

Om du känner att du behöver stöd i din roll som förälder kan vända dig till socialtjänsten via vår e-tjänst.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 april 2022 kl. 10.12

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot