Boende för personer med funktionsnedsättning

Bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning kan se olika ut. De vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad.

Vem är bostad med särskild service till för?

Bostad med särskild service är till för dig med en funktionsnedsättning som gör att du behöver behöver stöd och hjälp i din vardag. Du ska ha närhet och tillgång till personal i ditt boende som kan ge dig det stöd och den hjälp du behöver. Syftet är också att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Hur går det till att få bostad med särskild service enligt LSS ?

För att ha rätt till insats enligt LSS behöver man tillhöra någon av följande grupper:

  • Person med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • De som har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret måste vara stort, ge betydande svårigheter att klara dagliga livsföringen och innebära ett omfattande behov av stöd och service.

Det är kommunens biståndshandläggare som utreder och beviljar behovet av insatsen. När du beviljats insats blir du erbjuden ett boende utifrån dina behov.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2023 kl. 10.18

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: