Hjälpmedel, bostadsanpassning för personer med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom finns flera olika typer av stöd. Du kan till exempel ansöka om hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 januari 2022 kl. 15.25

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: