Psykisk funktionsnedsättning

Det är vanligt att personer som lever med en psykisk funktionsnedsättning behöver stöd i sin vardag.

Vad är psykisk funktionsnedsättning?

Att ha en psykisk funktionsnedsättning kan innebära att olika saker i vardagen blir svåra att klara av. Vissa upplever att deras funktionsnedsättning skapar svårigheter som till exempel:

  • vid sociala kontakter eller myndighetskontakter
  • vardagsstruktur i ditt hem
  • få fungerande rutiner på dina dagar
  • att gå ut eller utföra ärenden

Insatserna utformas efter bedömning av biståndshandläggare. Insatser som ges till dig med psykisk funktionsnedsättning kan till exempel vara boendestöd och sysselsättning i form av dagverksamhet.

Det här kan vi hjälpa med

Om du har psykisk ohälsa eller andra funktionsnedsättningar och behöver stöd i vardagen kan du ansöka om boendestöd.

Boendestöd är ett personligt anpassat stöd för att du ska klara den dagliga tillvaron i hemmet, i samhället eller vid kontakter med myndigheter. Boendestöd är kostnadsfritt och bygger på att du är själv är delaktig.

Stödet ges av boendestödjare som besöker dig i din bostad inom Bollnäs kommun. Du ansöker om boendestöd genom att kontakta våra biståndshandläggare.

Information om Boendestöd

Bostad med särskild service enligt SoL är till för dig med psykiska funktionsnedsättningar som inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.

För att beviljas bostad med särskild service ska du ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Det är det individuella behovet som avgör om du har rätt till insatsen.

Information om Bostad med särskild service enligt SoL

Uppsökande och informerande verksamhet vänder sig till dig med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Det kan exempelvis handla om svårigheten med olika sociala relationer, att planera sin tid, hantera stress och ångesttillstånd. Vi kan erbjuda dig att vara en länk för att underlätta kontakten med andra myndigheter och organisationer utifrån din situation, behov och intresse.

Vi kan hjälpa dig med:

  • att kontakta hälso och sjukvård
  • att förmedla kontakten med myndigheter och organisationer som till exempel; Arbetsförmedling, Försäkringskassa och biståndshandläggare
  • att ge information om vad kommunen har att erbjuda i form av socialt stöd och psykosociala insatser
  • att förebygga social isolering och utanförskap.

Vi arbetar också med att ge information ute i samhället för att sprida kunskap och minska fördomar om psykisk ohälsa.

Mer information om Uppsökande verksamhet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 maj 2022 kl. 08.13

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot