Uppsökande verksamhet

Uppsökande och informerande verksamhet vänder sig till dig med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Det kan exempelvis handla om svårigheten med olika sociala relationer, att planera sin tid, hantera stress och ångesttillstånd. Vi kan erbjuda dig att vara en länk för att underlätta kontakten med andra myndigheter och organisationer utifrån din situation, behov och intresse.

Vi kan hjälpa dig med:

  • att kontakta hälso- och sjukvård
  • att förmedla kontakten med myndigheter och organisationer som till exempel; Arbetsförmedling, Försäkringskassa och biståndshandläggare
  • att ge information om vad kommunen har att erbjuda i form av socialt stöd och psykosociala insatser
  • att förebygga social isolering och utanförskap.

Vi arbetar också med att ge information ute i samhället för att sprida kunskap och minska fördomar om psykisk ohälsa.

Vad kostar det?

Vår hjälp är kostnadsfri.

Sparas någon information om mig?

Vi för inga anteckningar och vi har tystnadsplikt.

Välkommen att kontakta oss.

Hur vi arbetar

En tidig upptäckt och tidig hjälp vara av stor betydelse för att undvika att din personliga utveckling begränsas. Med tidig hjälp och stöd kan social isolering, utanförskap samt ett eventuellt missbruk undvikas.

Vi kan erbjuda dig och dina anhöriga eller andra intresserade information om vilka olika former av stöd och service du kan söka från socialtjänsten.

Om du har psykisk ohälsa med flera olika behov erbjuder vi dig stöd och hjälp utifrån ett helhetsperspektiv. Med ditt samtycke kan vi då förmedla kontakten med andra myndigheter och organisationer exempelvis vid behov av sjukvård, socialtjänst eller annat.

Vårt mål är att du som av fysiska eller psykiska skäl möter svårigheter i det dagliga livet får möjlighet att utveckla och stärka dina egna resurser så att du kan delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Kontakt Uppsökande verksamhet

Siri Nordström
E-post: siri.nordstrom@bollnas.se
Telefonnummer: 0278-269 96, 073-274 64 20

Katarina Rosell
E-post: katarina.rosell@bollnas.se
Telefonnummer: 0278-322 07, 073-275 46 76

Verksamhetschef
Kicki Bro
E-post: kicki.bro@bollnas.se
Telefonnummer: 0278-251 67

Besöksadress:
Nyhedsbacken 4
821 31 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 september 2023 kl. 14.49

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot