Vem kan få en god man?

Det finns många olika anledningar till varför en person kan vara i behov av god man. Vanligaste orsaken är att personen behöver hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande.

Genom god man kan en person få hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person.

Behöver en person hjälp genom en god man kan han eller hon ansöka om god man hos överförmyndarenheten eller direkt hos tingsrätten.

Andra som har möjlighet att ansöka om god man är make, sambo och närmaste släktingar.

Anmälan kan göras av var och en som ser ett behov av god man. Anmälan för personer som är folkbokförda i Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun görs till överförmyndarenheten som finns i Bollnäs.

Din ansökan om behov av god man ska vara utförligt ifylld och innehålla följande delar:

 • Läkarintyg - om samtycke till godmanskap inte kan inhämtas.
 • Personbevis - både för huvudman och för den som föreslagits som god man.
 • Social utredning - om inte utförliga uppgifter lämnas i din ansökan eller i ditt läkarintyg.

Ärenden handläggs löpande av överförmyndarenheten. Ärendets exakta handläggningstid beror på ärendets art och om flera andra instanser är inblandade i handläggningen.

Ju mer komplett din ansökan är, desto snabbare handläggning.

Slutligt beslut om god man tas av Hudiksvalls tingsrätt eller av överförmyndarnämnden.

Kontakt

 • Överförmyndarenheten

  overformyndare@bollnas.se 0278-250 04

  Telefontider

  Måndag–tisdag kl. 10.00-12.00

  Torsdag kl. 11.00-12.00
  Fredag kl. 10.00-12.00

  Besökstider

  Receptionen är öppen på måndagar och torsdagar mellan klockan 13.30–15.30 för kortare drop-in-besök för att t.ex hämta blanketter.

  Besöksadress

  Collinigatan 12
  821 80 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Överförmyndarenheten
  821 80 Bollnäs

  Fax

  0278-252 03

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2023 kl. 13.23

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot