Bollnäs kommun tillsammans med bland andra Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner vill utveckla Gävleborgs län genom en etablering av statliga arbetstillfällen till Bollnäs.


 Pressmeddelande 2021-09-22 : Ett samlat Gävleborg erbjuder regeringen unika möjligheter etablera ny statlig myndighet i Bollnäs

Presentation statliga jobb till Gävleborg

Statliga jobb presentation

Prospekt Bollnäs Järnvägsgatan 15 
Prospekt Bollnäs Järnvägsgatan

Broschyr statliga jobb till Gävleborg

Broschyr statliga jobb

Bakgrund och information

Den 25 juni 2015 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.

I uppdraget låg att en ny politik skulle skapa förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd.

Bland annat rekommenderade kommittén att 10 000 tjänster vid statliga myndigheter i Stockholmsregionen under en 5 till 7-årsperiod ska omlokaliseras till regioner i behov av statliga arbetstillfällen, samt, att när en ny myndighet inrättas ska en lokalisering utanför storstadskommunerna alltid vara förstahandsalternativet.

Genom att ingå ett samhällskontrakt vill Bollnäs kommun tillsammans med bland andra Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner utveckla Gävleborgs län och hålla ihop Sverige.

En etablering av statliga arbetstillfällen till Bollnäs skulle ge positiva effekter för länets befolkning och arbetsmarknad.

I Bollnäs är vi på alla plan beredda att ta vårt ansvar och ingå ett samhällskontrakt som innebär att arbetsmarknaden kan utvecklas med ett stort antal nya arbetstillfällen. Det skulle stärka regionens dynamik och attraktivitet, samt stärka banden mellan storstad och landsbygd.

Samverkan
Genom samverkan med länets övriga kommuner kring bostäder, arbetskraft, infrastruktur och kompetensförsörjning kan Bollnäs tillsammans med övriga länet möta upp de behov som finns i tecknandet av samhällskontrakt.

Fakta om Gävleborg och Bollnäs

Gävleborgs län
10 kommuner
ca 300 000 invånare
5 angränsande län

Bollnäs kommun
ca 27 000 invånare
6 angränsande kommuner

Gävleborgs län

"Landshövdingen vill ha statliga jobb till Bollnäs" Artikel på www.helahalsingland.se 13 oktober 2017

Bollnäs nya resecentrum möjliggör för fler gröna pendlare

Bollnäs geografiska placering mitt i vårt län och dessutom längs rälsen, gör Bollnäs till den ultimata platsen om man vill gynna hela regionen – och de hundratusentals kompetenta personer som bor inom pendelavstånd. I december 2020 invigdes Sveriges bästa och modernaste resecentrum och strax bredvid har det förberetts för byggandet av 28.000kvm ändamålsenliga lokaler. 

Visionsbild över framtida kontorslokaler
Visionsbild över resecentrum med kontorslokaler.

Kontakt

Eva Lindberg
Regionråd
Region Gävleborg
Tfn 076-771 65 28
eva.e.lindberg@regiongavleborg.se

Marie Centerwall
Kommunalråd
Bollnäs kommun
Tfn 0278-252 48
marie.centerwall@bollnas.se

Helena Björkman
Kommunchef
Bollnäs kommun
Tfn 0278-251 01
helena.bjorkman@bollnas.se

Tidigare nyheter, information och bilagor:
Flytt av statliga jobb till Gävleborg bör koncentreras till Bollnäs
Ardalan, hela Gävleborg är redo för statliga jobb till Bollnäs!
Civilminister Ardalan har svarat på kommunens skrivelse till regeringen
Gemensam aktion för statliga jobb
Sveriges bästa resecentrum byggs i Bollnäs!

Statliga jobb till Gävleborg