Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Du ska också vara folkbokförd i kommunen för att ha rätt till färdtjänst. Färdtjänsten gäller för resor i hela länet. För resor till kommun utanför länet gäller riksfärdtjänst.

X-Trafik, som är en enhet inom Region Gävleborg, handlägger ansökningar för färdtjänst och riksfärdtjänst åt kommunen. Vill du veta mer eller göra en ansökan kontaktar du färdtjänstenheten på X-Trafik, telefon 0771-12 12 11, e-post fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se.

Mer information och ansökningsblanketter finns också på X-Trafiks webbplats Länk till annan webbplats..

För den som har rätt till arbetsresor med färdtjänsten är avgiften den samma som ett månadskort i kollektivtrafiken.

Aktuella uppgifter om egenavgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst finns på X-trafiks webbplats. Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 mars 2022 kl. 11.03

Sidfot