Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Du ska vara folkbokförd i Bollnäs kommun för att ha rätt till färdtjänst. Färdtjänsten gäller för resor i hela länet. För resor till kommun utanför länet gäller riksfärdtjänst.

X-Trafik, som är en enhet inom Region Gävleborg, handlägger ansökningar för färdtjänst och riksfärdtjänst åt oss. Vill du veta mer eller göra en ansökan kontaktar du färdtjänstenheten på X-Trafik, telefon 0771-12 12 11, e-post fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se.

Mer information och ansökningsblanketter finns också på X-Trafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För den som har rätt till arbetsresor med färdtjänst är avgiften densamma som ett månadskort i kollektivtrafiken.

Aktuella uppgifter om egenavgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst finns på X-trafiks webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 augusti 2022 kl. 15.33

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot