Parkering

Välkommen att parkera ditt fordon på någon av de närmare 1.400 allmänna parkeringar i Bollnäs centrum. Merparten är avgiftsfria! På den här sidan får du information om var och hur du parkerar ditt motordrivna fordon.

Större allmänna parkeringar i centrala Bollnäs

Vi vill tipsa om några av våra större allmänna parkeringar som finns i Bollnäs centrum:

 • Pendlarparkeringen precis norr om resecentrum – cirka 70 parkeringsplatser
 • Pendlarparkeringen på västra sidan av järnvägen i anslutning till Wilhelminatunneln – cirka 100 parkeringsplatser
 • Parkeringen vid Karlslundskorsningen strax norr om Preem – 36 parkeringsplatser
 • Parkeringarna Odenplan, på båda sidorna av Röda kvarn – 82 parkeringsplatser
 • Stadshusparkeringen – cirka 70 parkeringsplatser
 • Schenströmsparkeringen – cirka 50 parkeringsplatser

På kartan nedan finns de större allmänna parkeringsplatserna markerade:

Kartbild över centrala Bollnäs.

På gatumark i centrala Bollnäs är det skyltat var du får parkera ditt fordon. Olika tidsangivelser styr hur länge du får parkera.

Ju närmare centrumkärnan du kommer desto kortare tid får du parkera - detta för att få så stor omsättning som möjligt på parkeringsplatserna.

Finns det ingen tidsbegränsning angiven är det tillåtet att parkera i 24 timmar där parkering är tillåten.

Finns det inget alls angivet, exempelvis efter en vanlig bostadsgata, får du ställa upp ditt fordon i maximalt 24 timmar på den platsen.

I Bollnäs centrala delar får du parkera ditt fordon max:

 • 1 timme i följd (nära viktiga och centrala målpunkter med hög omsättning på besökare)
 • 3 timmar i följd (i utkanten av de centrala delarna av stadskärnan)
 • 24 timmar i följd (på en del större parkeringar i stan)
 • 7 dygn (på resandeparkeringen väster om tågstationen)

I Bollnäs finns det ett 40-tal parkeringsplatser som är reglerade till sju dygn. Du hittar dem väster om järnvägen i anslutning till resecentrum.

Behöver du ställa bilen i centrala Bollnäs under en lite längre period finns parkeringsplatser utmed Nygatan i höjd med Polishuset, även på andra sidan gatan vid Mamma Mos och biografen Röda kvarn finns en parkering.

Sedan finns stadshusparkeringen med 97 platser (inklusive de under viadukten som har kortare tidsangivelse).

I Bollnäs finns det tre parkeringshus som drivs och ägs av privata aktörer. Du hittar dem:

 • på taket av Systembolaget
 • på taket av gamla Prix-huset (där bland andra Lindex och Dressman håller till)
 • i parkeringsgaraget ovanför Åhléns.

I dessa finns det ofta lediga parkeringsplatser.

Det finns två olika parkeringstillstånd att ansöka om via våra e-tjänster. Du som har mycket svårt att gå ska kunna parkera lättare och närmare ditt färdmål. Du som är företagare kan få tillstånd för serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband med service av olika slag.

För att snöröjning och vinterväghållning ska kunna ske på våra gator och vägar vintertid råder datumparkering i tätorter inom Bollnäs kommun.

Mellan 1 nov - 15 maj mellan klockan 00.00-08.00 får fordon inte parkeras på den sidan av vägen med jämna husnummer på jämna datum och heller inte parkeras på den sidan av vägen med ojämna husnummer på ojämna datum.

Bollnäs kommun hyr ut vissa parkeringsplatser vid våra fastigheter. Vill du hyra en parkeringsplats är du välkommen att kontakta Ylva Silén via e-post: ylva.silen@bollnas.se

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 november 2022 kl. 14.15

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot