Parkering

I vår kommun är du välkommen att parkera ditt fordon på någon av våra över 1000 avgiftsfria parkeringsplatser. På den här sidan får du information om var och hur du parkerar ditt motordrivna fordon.

På gatumark i centrala Bollnäs är det skyltat var du får parkera ditt fordon. Olika tidsangivelser styr hur länge du får parkera.

Ju närmare centrumkärnan du kommer desto kortare tid får du parkera - detta för att få så stor omsättning som möjligt på parkeringsplatserna.

Finns det ingen tidsbegränsning angiven så är det tillåtet att parkera i 24 timmar där parkering är tillåten.

Finns det inget alls angivet - efter en vanlig bostadsgata till exempel - får du ställa upp ditt fordon i max 24 timmar på den platsen.

I Bollnäs centrala delar får du parkera ditt fordon max:

  • 1 timme i följd (nära viktiga och centrala målpunkter med hög omsättning på besökare)
  • 3 timmar i följd (i utkanten av de centrala delarna av stadskärnan)
  • 24 timmar i följd (på en del större parkeringar i stan)
  • 7 dygn (på resandeparkeringen väster om tågstationen)

Ska du resa bort och vara borta längre än 24 timmar? I Bollnäs finns det ett 40-tal parkeringsplatser som är reglerade till 7 dygn. Dessa finner du väster om järnvägen i anslutning till stationsområdet.

Behöver du ställa bilen i centrala Bollnäs under en lite längre period finns parkeringsplatser utmed Nygatan i höjd med Polishuset, även på andra sidan gatan vid Mamma Mos och biografen Röda kvarn finns en parkering.

Sedan finns stadshusparkeringen med 97 platser (inklusive de under viadukten som har kortare tidsangivelse).

Eftersom vi stängt parkeringen vid resecentrum med anledning av ombyggnationen av resecentrumområdet har vi nyligen byggt en helt ny parkering på andra sidan järnvägen, norr om snabbmatsrestaurangen Max. Där finns det ofta lediga parkeringar!

I Bollnäs finns det tre parkeringshus som drivs och ägs av privata aktörer. Dessa finns på taket ovanför systembolaget, ovanpå gamla Prix-huset (där bland andra Lindex och Dressman håller till) och i parkeringsgaraget ovanför Åhléns. I dessa finns det ofta lediga parkeringsplatser.

Det finns två olika parkeringstillstånd att ansöka om via våra e-tjänster. Du som har mycket svårt att gå ska kunna parkera lättare och närmare ditt färdmål. Du som är företagare kan få tillstånd för serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband med service av olika slag.

För att snöröjning och vinterväghållning ska kunna ske på våra gator och vägar vintertid så råder det datumparkering i Bollnäs kommuns tätorter.

Mellan 1 nov - 15 maj mellan klockan 00.00-08.00 får fordon inte parkeras på den sidan av vägen med jämna husnummer på jämna datum och heller inte parkeras på den sidan av vägen med ojämna husnummer på ojämna datum.

Fastighetsgruppen i Bollnäs kommun hyr ut vissa parkeringsplatser på sina fastigheter. Vill du hyra en parkeringsplats kan du kontakta Ylva Silén via e-post ylva.silen@bollnas.se

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 september 2022 kl. 09.55

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot