/* */ ?>

Kölbergets naturreservat

Naturreservatet Kölberget

Ca 7 km söder om Kilafors ligger detta naturvårdsområde med en omväxlande natur, vildmark och vidunderlig utsikt.

Med sina 322 m.ö.h. bildar Kölberget tillsammans med Digerberget dalgången Norrlandsporten.
Hälsingeleden passerar rakt genom naturreservatet. Följer du den får du uppleva mycket av naturreservatets skiftande natur. Lägg märke till hur naturen plötsligt förändras vid högsta kustlinjen. Från bergets topp har du en vacker utsikt över dalgången. Raststugan på toppen, Rönningstugan, hålls öppen under årets alla månader.

Så hittar du hit
Sväng av Väg 272 där du ser en träskylt som det står Ondtjärn på. Följ vägen under järnvägen och vidare upp mot berget. När vägen delar sig några hundra meter upp, håll till höger. Där finns en skylt som visar att du ska svänga höger upp mot en avtagsväg. Där finns en parkering från vilken det går en stig upp på berget. Vill ni titta på utsikten följer ni skyltarna mot Högsätet från naturskyddsföreningens stuga. Stigen uppför berget är ca 400 meter, men kan upplevas längre för att det är bitvis krävande och brant.

Gratis kartfolder för naturreservatet finns på Bollnäs turistinformation. Mer information och digital karta hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Där hittar du även information om fler naturreservat i vårt område.

Skylt Kölberget

Kölberget stenparti

Skylt Kölberget1

Bollnäs Turistinformation
Adress: Odengatan 17B,
821 43 Bollnäs
E-post: turism@bollnas.se 
Telefon: 0278-258 80