Shared Reading: Poesi

Är du intresserad av att läsa och diskutera poesi tillsammans med andra?

Vi läser några utvalda dikter högt för varandra och undersöker tillsammans vad dessa dikter väcker för reflektioner, tankar och funderingar. Du är välkommen oavsett om du redan är hemma i lyrikens värld eller bara nyfiken på vad denna värld kan innebära.

Shared Reading innebär att vi delar läsupplevelsen med varandra, där i stunden. Du är också välkommen att bara sitta och lyssna.

Högläsning är frivillig och du behöver inte förbereda något, dikterna är valda av läsledaren.

Boka gärna plats
Du kan boka plats genom att mejla till bibliotek.bollnas@bollnas.se eller ringa 0278-251 31.