Spegelblankt vatten med skog bakom.

Våtmarksområdet Mödänge. Foto: Sofie Zetterlund

Miljöveckan: Våtmarkens framtid

Hör Sofie Zetterlund, kommunekolog i Bollnäs berätta om det pågående våtmarksarbetet i kommunen.

Våtmarker är viktiga för många arter. De renar vatten, binder kol och skyddar landskapet mot översvämningar och torka. De senaste hundra åren har nästan en fjärdedel av Sveriges våtmarker försvunnit. Hur påverkar det klimatet?

Ingen anmälan.