Artikel-bild

Kulturdag seniorer 60+

Välkommen till en härlig kulturdag med föreläsning, fika, prova på hantverket repslagning och dans för dig!

13.00 - Föreläsning
Hans Andersson, ordförande i Brottsofferjouren i Bollnäs pratar om
vilka de är och vad de står för. Du får veta mer om vilken typ av brott
som Bollnäsbor ofta utsätts för, vilka som utsätts och hur föreningen
kan stötta den som utsätts för brott. Ett särskilt tema som berörs är
bedrägerier.

13.40 - Prova på repslagning
Kom och tillverka ett rep i vår repslagningsmaskin!
Repslagning är ett gammalt hantverk där man spann garn för hand
direkt från råvaran lin, tagel eller hampa för att sen slå detta till
snören, linor och rep. Ett gammalt dåtida yrke och en kunskap
från forna tider som inte många hanterar idag. Den här dagen
gör vi en enklare variant, med garn och mattrasor.
Inga förkunskaper krävs.

14.15 - Prova på Dans för dig, dans hela livet
Här är dansen där du själv väljer om du sitter eller står!
Vi dansar med mjuka sköna till både finstämd och svängig musik.
Dansen är kravlös och passar för dig som vill röra dig till musik.
Du får också sitta med och titta på.
Framför allt har vi roligt!
Inga förkunskaper krävs.

15.00 - Dagen avslutas

Övrig information
Ingen anmälan krävs, du är välkommen!