Musik vid middagstimman - Bollnäs kyrka

Hosianna, Davids son!
Pastoratets musiker sjunger in advent.

Varannan onsdag kl 12 inbjuds du att lyssna på skön musik under cirka en halvtimma.
Säsongsavslutning 6 december