Artikel-bild

Öppet hus hos anhörigstöd

Den 4 oktober klockan 13.00-19.30 är du välkommen att besöka anhörigstöds lokaler, möta personalen och få mer information om vår verksamhet.

Vid två tillfällen under dagen finns det möjlighet att lyssna till en kortare information för anhöriga om demenssjukdomar/kognitivsvikt och få olika tips om bemötande och kommunikation av demenssjuksköterska Lisa Karlsson och anhörigkonsulent Tanja Masalin.

Hålltider:
Välkommen från 13.00
Information om demenssjukdom 13.00-14.30
Information om välfärdsteknik 14.30
Information om demenssjukdom 18.00-19.30